Nabídka témat diplomových prací na akademický rok 2015/2016

Zájemci o práci na uvedených tématech se mohou přihlásit do 18. prosince 2015 u jednotlivých vedoucích práce nebo na sekretariátu Katedry obecné a anorganické chemie, místnost E3012. Témata označená hvězdičkou jsou již zadaná.


                              

 Vedoucí práce

 Téma diplomové práce

prof. Ing. M. Frumar, DrSc.

 1. Příparava a vlastnosti nových nanomateriálů pro netěkavé paměti

doc. RNDr. J. Holubová, Ph.D.

 1. *Skla systému Ga2O3-ZnO-P2O5

doc. Ing. R. Jambor, Ph.D.

 1. *Studium reaktivity C,N-chelatovaného stannylenu L2Sn.

prof. Ing. L. Koudelka, DrSc.

 1. *Studium krystalizace skel systému BaO-Nb2O5-P2O5.
 2. *Borofosfátová skla barnatá modifikovaná přídavky oxidu niobičného
 3. Studium spojů keramika-kov pro vakuovou techniku.

Ing. V. Kucek, Ph.D.

 1. Příprava a termoelektrické vlastnosti sloučenin AgGdSe2 a AgGdTe2.
 2. *Studium transportních a termoelektrických vlastností sloučeniny CuInTe2 dotované rtutí.

prof. Ing. P. Mošner, Dr.

 1. Speciální fosforečnanová a borofosforečnanová skla s obsahem oxidů těžkých kovů.
 2. *Vliv Sb2O3 na strukturu a vlastnosti lithných fosforečnanových a borofosforečnanových skel.

Ing. K. Pálka, Ph.D.

 1. *Studium vlastností tenkých vrstev chalkogenidových skel systému As-S-Se.

prof. Ing. A. Růžička, Ph.D.

 1. Použití amidinatových a guanidinatových ligandů pro aktivaci nepřechodných kovů a katalytické aplikace.
 2. "Click" chemie za použití přenašečů na bázi organokovových sloučenin.
 3. Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicinální aplikace.
 4. (Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET.

Ing. P. Ruleová, Ph.D.

 1. Termoelektrické vlastnosti keramiky Bi2O2Se s příměsí prvků 14. skupiny.
 2. *Optimalizace termoelektrických vlastností polykrystalického SnSe dopováním thalliem.

Ing. J. Schwarz, Ph.D.

 1. *VUV fotoindukce skelných materiálů.

doc. Ing. J. Vinklárek, Dr.

 1.  *Cyklopentadienylové sloučeninymolybdenu substituované karboxylovou skupinou.

prof. Ing. T. Wágner, CSc.

 1.  *Tenké vrstvy chalkogenidů s použitím organokovových prekurzorů.