Nabídka témat bakalářských prací na akademický rok 2016/2017

Zájemci o práci na uvedených tématech se mohou přihlásit do 19. prosince 2016 u jednotlivých vedoucích práce nebo na sekretariátu Katedry obecné a anorganické chemie, místnost E3012. Témata označená hvězdičkou jsou již zadaná.


                              
 Vedoucí práce
 Téma bakalářské práce

doc. Ing. L. Dostál, Ph.D.

*Nové možnosti přípravy monoanionických N,P,N-chelatujicích ligandů

doc. Ing. M. Erben, Ph.D.

Prekurzory pro přípravu 1,2,3-diazafosfolů a 1,2,3-diazaarsolů

doc. Ing. R. Jambor, Ph.D.

Aktivace jednoduché vazby Ga-Ga přechodnými kovy

prof. Ing. L. Koudelka, DrSc.

*Studium fosfátových skel sodno-lithných dotovaných oxidem wolframovým

Ing. P. Knotek, Ph.D.

Oxidace uhlíkových nanotrubek pomocí ozonu

Ing. V. Kucek, Ph.D.

*Vliv tvaru vzorku na transportní měření Hallova a Seebeckova koeficientu

prof. Ing. P. Mošner, Dr.

*Vliv přídavku TiO2 na strukturu a vlastnosti skel systému Fe2O3-P2O5

Ing. K. Pálka, Ph.D.

*Studium vlastností vakuově napařených tenkých vrstev systému Ge-S-Se

prof. Ing. A. Růžička, Ph.D.

Ukotvení organokovových sloučenin na polymerní matrici pomocí oxidativně-adičních reakcí

Ing. P. Ruleová, Ph.D.

*Stanovení meze rozpustnosti molybdenu v Bi2Se3 a charakterizace termoelektrických vlastností

Ing. J. Schwarz, Ph.D.

Příprava a studium fotocitlivých skel

prof. Ing. M. Vlček, CSc.

Syntéza a charakterizace nanodispergovaných chalkogenidů kovů

prof. Ing. T. Wágner, DrSc.

1. *Syntéza a vlastnosti chalkogenidového skla o složení GeSe3 dopovaného stříbrem a mědí

2. *Příprava chalkogenidových tenkých vrstev dopovaných ionty lanthanoidů metodou rotačního nanášení