Nabídka témat bakalářských prací na akademický rok 2015/2016

Zájemci o práci na uvedených tématech se mohou přihlásit do 18. prosince 2015 u jednotlivých vedoucích práce nebo na sekretariátu Katedry obecné a anorganické chemie, místnost E3012. Témata označená hvězdičkou jsou již zadaná.


                              
 Vedoucí práce
 Téma bakalářské práce
 
doc. Ing. L. Dostál, Ph.D.
 1. *Organobismutné sloučeniny jako ligandy pro karbonyly přechodných kovů.
 2. *Hydroborační reakce u N-koordinovaných boranů.
 
doc. Ing. M. Erben, Ph.D.
 1. *Organoantimonné sloučeniny jako ligandy pro nepřechodné kovy  
 2. *Syntéza a koordinační vlastnosti bis(1,2,4-diazafosfol-1-yl)methanu
 3. *Chelatující  ligandy založené na 1,2,3-diazafosfolu
 
doc. Ing. R. Jambor, Ph.D.
 1. *Stannyleny jako „frustrované Lewisovské páry".
 2. *N,N-chelatované komplexy prvků 14. skupiny.
 
prof. Ing. L. Koudelka, DrSc.
 1. *Studium fosfátových skel sodno-lithných dotovaných oxidem wolframovým.
 
Ing. P. Knotek, Ph.D.
 1. Temperace chalkogenidových tenkých filmů -  porovnání optických vlastností, topologie povrchů, termické vlastnosti a oxidace či krystalizace.
 2. Optické vlastnosti skelných materiálů - (index lomu, tloušťka a optická šířka zakázaného pásu pro různě tlusté filmy (chalkogenidové) a objemová (oxidická) skla).
 3. Indentační tvrdost materiálů - porovnání různých přístrojů mezi sebou.
 4. UV-fotocitlivé materiály.
 
Ing. V. Kucek, Ph.D.
 1. Optimalizace termoelektrických vlastností selenidu cínatého.
 
prof. Ing. P. Mošner, Dr.
 1. Skla systému Li2O-ZnO-P2O5-WO3: syntéza, vlastnosti a termické chování.
 2. Studium oblasti sklotvornosti v systému Ag2O-ZnO-P2O5-WO3.
 
Ing. K. Pálka, Ph.D.
 1. Strukturování tenkých vrstev chalkogenidových skel systému As-S pomocí litografických procesů.
 
prof. Ing. A. Růžička, Ph.D.
 1. Použití amidinatových a guanidinatových ligandů pro aktivaci nepřechodných kovů a katalytické aplikace.
 2. "Click" chemie za použití přenašečů na bázi organokovových sloučenin.
 3. Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicinální aplikace.
 4. (Pseudo)halogenační činidla pro přípravu izotopicky značených sloučenin s využitím v PET.
 
Ing. P. Ruleová, Ph.D.
 1. Termoelektrické vlastnosti keramiky Bi2O2Se s příměsí germania.
 
Ing. J. Schwarz, Ph.D.
 1. Vztah mezi deformační teplotou měknutí a penetrační teplotou materiálů.
 2. Stejnosměrná elektrická vodivost tenkých vzorků skelných materiálů.
 3. Stanovení výkonu VUV lampy.
 
doc. Ing. J. Vinklárek, Dr.
 1.  Příprava sloučenin molybdenu s koordinovaným benzo[e]indenylovým ligandem.
 
prof. Ing. T. Wágner, CSc.
 1.  Analýza elektrických a optických vlastností materiálů pro CBRAM pamětí.
 2. *Chalkogenidová skla (GeS2)0,8(Ga2S3)0,2 dotovaná Bi a Dy.