Skupina transesterifikace olejů – bionafta

interní členové:

doc. Ing. František Skopal, CSc.
E-mail: Frantisek.Skopal@upce.cz
tel.: 466 037 063
doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
E-mail: Martin.Hajek2@upce.cz
tel.: 466 037 055, 466 037 042

 

zaměření skupiny:

  • studium podmínek transesterifikace olejů pro různé alkoholy včetně podmínek separace produktů
  • studium odstraňování nežádoucích příměsí z finálních produktů, zejména mastných kyselin
  • čištění vedlejšího produktu (glycerol) pomocí chemických a elektrochemických metod (elektrodialýzy)
  • syntéza, charakterizace a testování nových typů heterogenních katalyzátorů
  • vývoj nových analytických metod