Skupina heterogenní katalýzy

interní členové:

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
E-mail: Libor.Capek@upce.cz
tel.: 466 037 053, 466 037 348
Ing. Lucie Smoláková, Ph.D.
E-mail: Lucie.Smolakova@upce.cz
tel.:


externí členové:

Ing. Helena Drobná, Ph.D.
E-mail: Helena.Drobna@upce.cz
tel.: 466 037 094
Ing. Karel Frolich, Ph.D.
E-mail: Karel.Frolich@upce.cz
tel.: 466 037 261, 466 037 343
doc. Ing. Martin Hájek, Ph.D.
E-mail: Martin.Hajek2@upce.cz
tel.: 466 037 055, 466 037 042


spolupráce:

doc. Ing. Miloslav Pouzar, Ph.D.
E-mail: Miloslav.Pouzar@upce.cz
tel.: 466 037 196, 466 037 443, 466 037 417
www: http://www.mpouzar.net


zaměření skupiny:

  • analýza aktivních center pevných katalyzátorů pro oxidativní dehydrogenaci etanu
  • analýza vztahu mezi strukturou / bazicitou pevných katalyzátorů na bázi směsných oxidů a jejich aktivitou v aldol kondenzaci a transesterifikaci
  • analýza struktury aktivních částic v katalyzátorech na bázi niklu a jejich uplatnění v heterogenních katalytických reakcích (ODH lehkých uhlovodíků, suché reformování metanu, deoxygenace rostlinného oleje)
  • využití difuzně reflektanční spektroskopie k analýze aktivních částic v pevných katalyzátorech a fotokatalyzátorech
  • „in-situ“ UV-vis a IR charakterizace pevných katalyzátorů