Skupina adsorpce a katalýzy

interní členové:

prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
E-mail: Roman.Bulanek@upce.cz
tel.: 466 037 511, 466 037 422
doc. Ing. Pavel Čičmanec, Ph.D.
E-mail: Pavel.Cicmanec@upce.cz
tel.: 466 037 048, 466 037 062, 466 037 400
Ing. Helena Drobná, Ph.D.
E-mail: Helena.Drobna@upce.cz
tel.: 466 037 094
Ing. Karel Frolich, Ph.D.
E-mail: Karel.Frolich@upce.cz
tel.: 466 037 261, 466 037 343
Ing. Eva Koudelková
E-mail: Eva.Koudelkova@upce.cz
tel.:
Ing. Veronika Podzemná, Ph.D.
E-mail: Veronika.Podzemna@upce.cz
tel.: 466 037 421, 466 037 043
Ing. Kateřina Raabová, Ph.D.
E-mail: Katerina.Raabova@upce.cz
tel.: 466 037 044, 466 037 342
Ing. Michal Setnička, Ph.D.
E-mail: Michal.Setnicka@upce.cz
tel.:
www: http://xapatan.wz.cz/akce.htm

 

spolupráce:

Dr. Ing. Jan Macák
E-mail: Jan.Macak@upce.cz
tel.: 466 037 401, 466 037 418, 466 037 050

 

zaměření skupiny:

  • studium  textury porézních (především mikro- a mesoporézních) materiálů s řízenou, příp. hierarchickou porozitou
  • studium  struktury a lokalizace povrchově aktivních míst pomocí adsorpce malých testovacích molekul, mikrokalorimetrického stanovení adsorpčních tepel a infračervené spektroskopie
  • studium adsorpce a separace průmyslově významných látek a jejich směsí a adsorptivního  odstraňování významných polutantů
  • fundamentální studie a teoretické modelování adsorpčních rovnováh a transportu hmoty porézními materiály
  • studium struktury cíleně připravených oxo-komplexů přechodných kovů ukotvených na površích anorganických nosičů pomocí multi-spektoskopických a teplotně programovaných metod
  • studium katalytických aktivit a selektivit pevných heterogenních katalyzátorů v parciálních oxidacích organických látek
  • studium kyselosti pevných materiálů