Studium

Katedra fyzikální chemie je akreditována na všechny typy studia (bakalářské, magisterské a doktorské) a provádí výuku následujících předmětů (podrobněji viz STAG):

 

Základy fyzikální chemie

Laboratoř z fyzikální chemie I

Aplikovaná chemická kinetika

Laboratoř oboru I

Biofyzikální chemie

Rovnovážná termodynamika           

Kalorimetrické a termoanalytické metody

Laboratoř oboru III

Průmyslová heterogenní katalýza

Základy farmakokinetiky

Dějiny chemie           

Fyzikální chemie pro pokročilé

Environmentální katalytické procesy

Nerovnovážná termodynamika