Partneři projektu

Projekt je realizován ve spolupráci 13 veřejných vysokých škol:

1. Česká zemědělská univerzita v Praze - http://www.czu.cz/cs/

2. České vysoké učení technické v Praze -  https://www.cvut.cz/

3. Masarykova univerzita - https://www.muni.cz/?lang=cs

4. Ostravská univerzita v Ostravě - http://www.osu.cz/

5. Technická univerzita v Liberci - http://www.tul.cz/

6. Univerzita Hradec Králové - https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK

7. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - http://www.ujep.cz/

8. Univerzita Karlova v Praze - https://www.cuni.cz/

9. Univerzita Palackého v Olomouci - http://www.upol.cz/

10. Univerzita Pardubice - https://www.upce.cz/index.html

11. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava -  http://www.vsb.cz/cs/

12. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - http://www.vscht.cz/

13. Vysoké učení technické v Brně - https://www.vutbr.cz/