Základní informace o projektu

Název projektu: Synergetický efekt sdílení kapacit výuky z oblasti uplatnění pevných materiálů v heterogenní katalýze a fotokatalýze: od přípravy materiálů a jejich charakterizaci, po návrh reaktorů a dopad využití pevných materiálů na životní prostředí (SESKUPIT)

 

Rozvojový projekt na rok 2016

 

Období řešení projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016

 

Finance: 12 800 000 Kč

 

Koordinátor celého projektu:  doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.        Univerzita Pardubice

 

Projekt je zaměřen na dosažení synergetických efektů v oblasti výuky:

Téma I: praktické uplatnění pevných materiálů v oblasti heterogenní katalýzy a fotokatalýzy,
Téma II: charakterizace pevných materiálů,
Téma III: návrh průmyslových reaktorů,
Téma IV: dopad průmyslového využití pevných materiálů na životní prostředí.

 

Cílová skupina: studenti magisterských a doktorských studijních programů.

Cíle projektu:

Cíl 1-2  Realizace praktických cvičení
Cíl 3 Realizace jednodenních výukových bloků
Cíl 4 Realizace 3 denního společného semináře
Cíl 5 Realizace jednodenních symposií, kde budou prezentovat studenti doktorských studijních programů své výsledky
Cíl 6  Realizace prezentačních akcí ve spolupráci s průmyslem
Cíl 7 Realizace zkouškového bloku