Výzkumné zaměření

 

Transportní vlastnosti pevných látek
Příprava a charakterizace polovodičů, zéjména termoelektrických materiálů používaných pro TE chladiče (Peltierův jev) i TE-generátory (Seebeckův jev).  Příprava zředěných magnetických polovodičů. Příprava monokrystalů úzkopásových a vrstevnatých polovodičů.

 

Kapalné krystaly
Výzkum chování chirálních nematických a chirálních smektických (feroelektrických) kapalných krystalů v elektrickém poli. Měření voltkontrastních charakteristik a rychlosti elektrooptických dějů (i jednorázových).

 

Rentgenové a synchrotronové techniky
Metody difrakce a maloúhlového rozptylu rentgenového nebo synchrotronového záření, za normáních i speciáních podmínek, například za vysokého tlaku, v elektrickém poli, za nízké
nebo vysoké teploty, staticky, případně s časovým rozlišením. Studovanými materiály jsou zvláště polymery, biopolymery a interkaláty.
 


Tepelně-mechanické chování stavebních materiálů a přenos tepla ve stavebních konstrukcích
Modelování přenosu tepla ve stavebních konstrukcích, metodika měření tepelně-mechanických veličin energeticky úsporných staveb a jejich standardizace, dynamika konvekčního a sálavého přenosu tepla, jeho počítačové modelování a vizualizace tepelných proudových polí.

 

Optická laboratoř
Optická charakterizace nanostruktur (bulk, vrstvy, multivrstvy, photonické krystaly); charakterizace optických mřížek.