Výuka na FZS

Název studijního předmětu: Aplikovaná fyzika a biofyzika
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 8
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům fyzikální základ k diagnostickým a terapeutickým metodám, s nimiž se v praxi setkají.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.