Výuka na FEI

Název studijního předmětu: FYZIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 6 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět seznamuje studenty se základy obecné fyziky. Je zaměřen na mechaniku hmotného bodu a tuhého tělesa, na základní poznatky z mechaniky tekutin, termiky a termodynamiky, optiky, elektřiny a magnetizmu a stavby atomu. V seminářích studenti řeší problémy spojené s přednášenou látkou.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.
 Název studijního předmětu: FYZIKA II
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška
Stručná anotace předmětu:
 

Stručná anotace předmětu:
Předmět navazuje na základní kurs FI. Látku se snaží mírně rozšířit , v některých partiích prohloubit a zpřesnit, pokud možno ne na úkor přílišné složitosti. Důraz je kladen na analogie a propojení napříč probíranými fyzikálními obory. V seminářích studenti řeší problémy spojené s odpřednášenou látkou.    

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.