Výuka na FCHT

Název studijního předmětu: FYZIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 7
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět seznamuje studenty se základy obecné fyziky. Je zaměřen na mechaniku hmotného bodu a tuhého tělesa, na základní poznatky z mechaniky tekutin, termiky a termodynamiky, optiky, elektřiny a magnetizmu a stavby atomu. V seminářích studenti řeší problémy spojené s přednášenou látkou.

Odkaz na PPT prezentace.
 


Název studijního předmětu: FYZIKA II
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška
Stručná anotace předmětu:
 

Stručná anotace předmětu:
Předmět rozvíjí poznatky se kterými se studenti seznámili v předmětu Fyzika I. Je zaměřen především na elektřinu, magnetismus a základní představy kvantové fyziky. V seminářích studenti řeší problémy spojené s odpřednášenou látkou.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.
 


Název studijního předmětu: FYZIKA
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 8
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Seznámit studenty s obecnou fyzikou týkající se mechaniky, elektrostatiky, elektrodynamiky, elektromagnetizmu, magnetizmu, optiky a základy kvantové fyziky.

 


Název studijního předmětu: ÚVOD DO FYZIKY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 4
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Cílem předmětu je vytvořit u posluchače základní představu o elementárním fyzikálním pohledu na elektrické a optické vlastnosti polovodivých materiálů.
 


Název studijního předmětu: FYZIKA PEVNÝCH LÁTEK PRO CHEMIKY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 2 kredity
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 1 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět seznamuje studenty se základy obecné fyziky. Je určen především pro studenty, kteří se setkali na střední škole s fyzikou jen v minimálním rozsahu. V rámci výkladu jsou řešeny jednoduché fyzikální úlohy.

Odkaz na PPT prezentace.
 


Název studijního předmětu: ZÁKLADY DOZIMETRIE A NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 8
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Student bude seznámen se základy dozimetrie, diagnostických i léčebných metod v oboru nukleární medicíny.

Odkaz na přesný plán, aktuální informace a odkazy na PPT prezentace.
 


Název studijního předmětu: LABORATOŘ Z FYZIKY I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: laboratorní cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Předmět je určen k praktickému ověření základních fyzikálních zákonitostí, se kterými se student setká při studiu fyziky. Do souboru laboratorních úloh jsou zařazeny převážně úlohy z mechaniky, optiky a elektřiny. Úlohy jsou voleny tak, aby byl vždy patrný fyzikální princip prováděného měření. Experimentální vybavení je postupně doplňováno.

 


Název studijního předmětu: LABORATOŘ Z FYZIKY II
Typ studijního předmětu: povinně volitelný
Rozsah studijního předmětu: hod./týden 2 kredity 6
Formy výuky studijního předmětu: laboratorní cvičení
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Předmět je k praktickému ověření základních fyzikálních zákonitostí, se kterými se student setká při studiu fyziky. Úlohy jsou voleny tak, aby byl vždy patrný fyzikální princip prováděného měření. Experimentální vybavení je postupně doplňováno.

 


Název studijního předmětu: MATEMATIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 6 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět poskytuje studentům základní poznatky z matematiky s přihlédnutím ke studijnímu oboru.
 


Název studijního předmětu: MATEMATIKA II
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Předmět poskytuje studentům základní poznatky z matematiky s přihlédnutím ke studijnímu oboru.