Výuka na DFJP

 

Název studijního předmětu: ZÁKLADY FYZIKY I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 4 kredity 3
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet

Stručná anotace předmětu:
Cílem předmětu je probrat základní partie klasické fyziky a prohloubit fyzikální vědomosti v oblasti mechaniky pevných těles. Předmět navazuje na středoškolskou gymnasiální látku a student získá ucelenou představu o kinematice a dynamice hmotného bodu, soustavy hmotných bodů a pevného tělesa. V závěru kursu následuje partie mechaniky tekutin. Za prioritu je považována schopnost studenta pochopit látku ve všech souvislostech a následně samostatně aplikovat své vědomosti při řešení jednoduchých fyzikálních problémů.


 


 

Název studijního předmětu: ZÁKLADY FYZIKY II
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 4 kredity 4
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je probrat základní partie klasické fyziky a prohloubit fyzikální vědomosti v oblasti fyzikálních polí. Student získá základní vědomosti o gravitačním, elektrickém a magnetickém poli, jejich vlastnostech a silových interakcích mezi nimi a tělesy navzájem. Předmět navazuje na středoškolskou gymnaziální látku. Za prioritu je považována schopnost studentů pochopit látku ve všech souvislostech a následně samostatně aplikovat své vědomosti aplikovat při řešení jednoduchých fyzikálních problémů.    
 


 

Název studijního předmětu: FYZIKA I
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 7
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 3 seminář 2
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:
Cílem předmětu je probrat základní kapitoly fyziky a prohloubit fyzikální vědomosti v oblasti klasické Newtonovské mechaniky a v úvodních partiích teorie fyzikálních polí. Předmět navazuje na středoškolskou gymnaziální látku. Za prioritu je považována schopnost studentů pochopit u látku ve všech souvislostech a následně dokázat své vědomosti aplikovat při řešení nejrůznějších fyzikálních úloh.    
 


 

Název studijního předmětu:  FYZIKA II
Typ studijního předmětu: povinný
Rozsah studijního předmětu: hod/týden 5 kredity 5
Formy výuky studijního předmětu: přednášky 2 seminář 3
Způsob ukončování studijního předmětu: zkouška

Stručná anotace předmětu:

Cílem předmětu je probrat základní partie klasické fyziky a prohloubit fyzikální vědomosti v oblasti hydromechaniky, kmitavých dějů, nestacionárních magnetických polí, termodynamiky a optiky. Předmět navazuje na středoškolskou gymnaziální látku. Za prioritu je považována schopnost studentů pochopit přednášenou látku ve všech souvislostech a dokázat své vědomosti aplikovat při řešení nejrůznějších fyzikálních problémů. Náplní seminářů je řešení fyzikálních úloh.