Témata bakalářských prací

pro školní rok 2016/2017

Bakalářské práce

Studium navázání biomolekul na povrchy pevných látek optickými metodami, K. Stehlíková -                vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D. – ZADÁNO

Studium transportních a magnetických vlastností jednodimenzionální fáze GaGeTe -                    vedoucí  prof. Ing. Drašar Č., Dr.

Vliv struktury molekuly na fyzikální vlastnosti kapalných krystalů - vedoucí prof. Ing. Pirkl S., CSc.

 

Diplomové práce

Vyšetření nestechiometrie In v CuInTe2 a jejího vlivu na termoelektrické vlastnosti CuInTe2, M. Munzar - vedoucí RNDr. Petr Janíček, konzultant Ing. Vladimír Kucek, Ph.D. - ZADÁNO

Goniospektrometrická měření tištěných vzorků, E. Schützová  -                                                                             vedoucí RNDr. Petr Janíček, konzultant Ing. Ondrej Panák, Ph.D. - ZADÁNO

 

Disertační práce

Vliv přechodných kovů na transportní a magnetické vlastnosti Bi2Te3vedoucí prof. Ing. Drašar Č., Dr. - ZADÁNO

 

 

Téma již obhájených prací

Disertační práce

Příprava a fyzikální vlastnosti sloučeniny GaGeTe,Kucek Vl.,(2013) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Příprava a vlastnosti monokrystalů (Sb0,75Bi0,25)2 Te3 a (Sb0,75Bi0,25)2Te2,8Se0,2 dotovaných indiem, Hovorková A., (2013) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Termoelektrické a magnetické vlastnosti monokrystalů tetradymitové struktury, Kašparová J.,(2008)  - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

Diplomové práce

Studium tenkých vrstev a povrchů optickými spektroskopickými metodami, S. Sajdlová, (2014) -
vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Charakterizace reliefních difrakčních struktur optickými a skenovacími metodami, M. Karlovec, (2013) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Příprava a vlastnosti sloučeniny GaGeTe, Jakeš F., (2010) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Termoelektrické vlastnosti monokrystalů (Sb0,75Bi0,25)2-xInxTe3 a (Sb0,75Bi0,25)2-xInxTe3-ySey, Kucek Vl.,(2009) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Monokrystaly Bi2Te3 s příměsí železa a olova, Hovorková A., (2005) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Příprava a vlastnosti monokrystalů Sb2-xTmxTe3, Vejtrubová E., (2005) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

Bakalářské práce

Studium degradace biodegradabilního vlákna určeného pro výrobu implantátů, K. Nunvarová (2015)- vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D. 

Studium a příprava topologických izolátorů, Šraitrová K., (2014) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Pokročilé spektroskopické metody v klinické biochemii, Fresia Esther Arellano Herencia, (2014) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Stenty – jejich vlastnosti, použití a perspektivy, H. Ohnoutková, (2013) - vedoucí Mgr. MistríkJan, Ph.D.

O struktuře atomů a molekul Nielse Bohra, Čermák P.,(2013) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Vybrané optické a transportní vlastnosti polykrystalu Ga2Te3 , Světlana Sajdlová, (2012) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Vlastnosti Ag8GeTe6, Pedain M., (2010) - vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

Nanočástice oxidů přechodných kovů s aplikačním potenciálem, Simona Burianová, (2009) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Příprava a charakterizace monokrystalů telluridu bismutitého, Kucek Vl.,(2007)-
vedoucí  doc. Ing. Drašar Č., Dr.

 

SVOC

Stanovení fyzikálně-chemických vlastností biodegradabilního vlákna určeného pro výrobu implantátů, K. Nunvarová, (2014) -vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

 

SOC

Charakterizace tenkých vrstev optickou elipsometrií, T. Steinhartová, (2009) - vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Charakterizace tenkých vrstev polychromatickým elipsometrem, T. Steinhartová, (2010) -
vedoucí Mgr. Mistrík Jan, Ph.D.

Příprava a testování materiálů pro termoelektrické aplikace, Jiří Ryzner, (2011) -
vedoucí RNDr. Petr Janíček, Ph.D.