Studenti

V současné době ústav zajišťuje formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení výuku obecné fyziky a matematiky na Fakultě chemicko-technologické a výuku obecné fyziky na Dopravní fakultě Jana Pernera, na Fakultě zdravotnických studií i na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Jako volitelný nabízí ústav předmět "Moderní mikroskopické metody" pro studenty specializací. Plynule probíhá inovace laboratoří pro studenty, kam byly zařazeny i úlohy z moderní fyziky.