Témata závěrečných prací DPS

Psychologie
Pedagogika a obecná didaktika
Metodologie
Úloha modelu ve školním vyučování
Postmodernismus a idea konsilience

Transfer a úloha transferu ve vzdělávacím procesu
Problém mentální reprezentace
Populárně vědecká literatura o matematice
Populárně vědecká literatura o fyzice
Periodický systém prvků. Jeho význam pro poznávací proces. Úpravy periodické tabulky.
Přehled elektromagnetického záření.
Od atomové hypotézy po moderní chápání diskrétní struktury látky.
Existenční kriteria jednotlivých forem empirického jsoucna.
Proces integrace přírodních věd.
Úloha lidské ruky v poznávacím procesu.
Úloha komunikace v poznávacím procesu.
Vztah obecné didaktiky a didaktiky odborných předmětů
Chyby racionálního uvažování a jejich předcházení ve školním vyučování
Klíčová témata všeobecně vzdělávacího procesu na počátku 21. století
Metody empirického poznání a jejich uplatnění ve školním vyučování
Úloha racionality ve školním vyučování
Svět reality a svět virtuality ve školním vyučování
Rozvoj abstraktního myšlení u žáků základní a střední školy