Absolventi DPS 1996 - 2006

 

Antušková Radmila, roz. Siřínková, Ing.

Naučná periodika – analýza trhu periodik z hlediska jejich použitelnosti ve výchovně vzdělávacím procesu

 

Baňanka Petr (DFJP UPa):

Didaktický program pro prezentaci elektrických lokomotiv

 

Baňouch Hynek, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1996):

Význam motivace pro úspěšné učení

 

Beránková Věra, roz. Derahová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1983):

Sociogram školní třídy

 

Bibenová Štěpánka, roz. Dočekalová, Ing. (absolventka UPa, FCHT, 1994):

Výsledky průzkumu studijních postojů a názorů žáků základních škol na chemii z pohledu jejich učitele

 

Blaťák Miroslav, Ing. ( absolvent VUT v Brně, 1990):

Vliv legislativních změn na obsah učiva odborných ekonomických předmětů

 

Blaťáková Valentina, roz. Obrazová, MVDr. (absolventka VŠV v Brně, 1988):

Aktuální druhy agresivity a šikany v současné základní škole, jejich vliv na deprivaci a frustraci osobností žáků 6. - 9. tříd

 

Bubeníková Jindřiška, roz. Kocourková, Ing. (absolventka DFJP UPa, 1997):

Problémové vyučování v zabezpečovací technice

 

Bucharová Andrea, roz. Bucharová, Ing. (absolventka DFJP UPa, 1999):

Způsob využití MS POWERPOINT při prezentaci učiva

 

Burešová Marcela, roz. Sováková, Ing. (5.běh DPS):

Pojem indexu lomu ve výuce chemie a fyziky na střední škole

 

Cachová Martina, roz. Pazourová, Ing. (10.běh DPS):

Zpracování tématu ,,Komerční pojištění“ (metodická pomůcka pro učitele odborného předmětu na obchodních akademiích)

 

Cachová Olga, roz. Cachová, Ing. (6.běh DPS):

Vzdělávání a moderní technologie

 

Caldová Jana, roz. Jelínková, RNDr. (absolventka UK v Praze, FP, 1984):

Učební předměty přírodovědného charakteru a jejich úloha ve školním vyučování

 

Čačíková Drahomíra, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1994):

Pojem hmoty, látky, tíhy a hmotnosti ve školním vyučování

 

Petra Čadová, roz. Fibikarová, Mgr. (2. běh): 

Motivační působení odměn a trestů

 

Černohorská Miroslava, roz. Šlichtová, Ing. (absolventka FChT UPa,1996):

Komentovaný překlad kapitoly ”Sociální komunikace a jazyk” z americké učebnice Sociální psychologie (James W. Vander Zanden: Social Psychology)

 

Černohorský Petr, Ing. (absolvent FCHT UPa, 1996):

Motivace ve výuce chemie

 

Čiháková Denisa, roz. Schmidová, Bc. (VŠP v Hradci Králové):

Některé výchovné problémy současné rodiny

 

Diviš Jan, Ing. (absolvent UPa, DFJP, 1995):

Rodina jako typický příklad primární skupiny (její význam pro výchovu a vzdělání)

 

Divišová Hana, roz. Hattová, Ing. (absolventka UPa, DFJP, 1995):

Prvotní názory na vztah duše a těla

Pojetí psychiky (duševní činnosti) v současné psychologii

 

Dobešová Monika, roz. Švihnosová, Ing. (8.běh DPS):

Hodnocení, zkoušení, didaktické testy

 

Dobiáš Zdeněk, Ing.

Vyučovací předmět "Materiály" (metodická pomůcka pro výuku odborného předmětu na  středních odborných učilištích)

 

Dostál Jindřich, Ing. (absolvent VŠCHT v Praze, 1983):

Průmyslová výroba perníku (zpracování textu pro programované učení)

 

Drdla Pavel, Ing. (absolvent UPa, DFJP, 1995):

Význam motivace pro učení

 

Dulíková Pavla, roz. Dulíková, Ing. (absolventka DFJP UPa v roce 2002; 6. běh DPS):

Středoškolské vzdělání z pohledu studentů

 

Ehlová Zuzana, roz. Stejskalová, Ing. (absolventka VŠE v Praze v roce 1992; 7. běh

DPS):

Formování osobnosti studenta

 

Exnar Petr, Ing. (absolvent VŠCHT v Praze, 1975):

Použití IČ spektroskopie v didaktickém systému chemie

 

Fadrná Renáta, roz. Fadrná, Ing.

Srovnávací analýza všeobecného gymnázia a sportovního gymnázia

 

Filipiová Dagmar, roz. Husáková:

Komentovaný překlad kapitoly “Sociální komunikace a jazyk” z knihy “Social Psychology” autora J.W. Vander Zandena.

 

Fischerová Irena, roz. Fischerová, Ing.

O postmodernismu

 

Fišar Petr, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1986):

Modelování ve výuce

 

Franková Galina, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1996):

Typologie učitele

 

Gelbičová Pavla, Ing.

Nezaměstnanost a boj proti ní             

 

Grynová Lucie, roz. Grynová, Ing.

Téma elektrické vodivosti v chemickém a fyzikálním učivu střední školy

 

Hamáčková Jiřina, roz. Kostelecká, Ing.

Pedagogické situace a posouzení jejich náročnosti z hlediska učitele

 

Hanus Milan, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1989):

Elektronické metody v pozemním stavitelství (Návrh učebního textu pro SOŠ stavební)

 

Havelková Ludmila, roz. Lukáčová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích v roce 1985; 6. běh DPS):

Učební úlohy jako součást edukačního média

 

Havránková Eva, roz. Klementová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1973):

Vznik a výskyt chemických prvků ve vesmíru a jejich koloběh v přírodě

 

Havránková Miroslava, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1995):

Váhy a vážení ve školním vyučování

 

Hegerová Irena, roz. Ošťádalová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1987):

Volný čas a jeho využívání u žáků SOU farmaceutického

 

Hegrová Dagmar, roz. Machová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1992):

Skupinové vyučování a jeho didaktický přínos

 

Hejduková Lenka, roz. Filandrová, Ing. (2.®3. běh DPS, abs. FChT UPa v r. 1995) :

Návrh laboratorních cvičení z oblasti destilačních a rektifikačních metod

 

Horáčková Marta, roz. Popelková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích; 7. běh DPS):

Pedagogický přínos Tomáše Garrigua Masaryka

 

Horák Tomáš, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1999):

Příklady využití MS OFFICE ve výuce

 

Horáková Věra, Bc. (5. běh):

Výklad atomové teorie na základní a střední škole

 

Horčička Aleš, Bc. (4. běh DPS, abs. FES UPa v r. 2002):

Autorita jako nezbytný předpoklad efektivity vyučovacího procesu

 

Hradečná Sylva, roz. Bartoňková, Ing. (absolventka FChT UPa, 1986):

Úloha přírodovědných předmětů ve školním vyučování

 

Hrdinová Marcela, roz. Kirbisová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1980):

Model a modelování při výuce chemie

 

Hrdý Pavel, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, FS, 1988):

Vliv dyslektických poruch na vztah mezi učitelem a žákem, na SOU

 

Hrnčíř Petr, Ing.

Didaktické testy

 

Hřebíček Milan, Ing.  CSc:

Vývoj sklářství a sklářské školy na Valašsku

 

Huráň Jiří, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1983):

Standardizace ukončování studia na SOŠ a SOU elektrotechnických

 

Husková Zuzana, Mgr. (absolventka FChT UPa v roce 2002; 5. běh DPS):

Dědičnost inteligence

 

Hyšpler Radomír, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1967):

Návrh projektů inovačních programů pro vzdělávání učitelů chemie vzhledem k integračním tendencím a požadavkům na enviromentální výchovu ve výuce přírodovědných předmětů v zemích EU

 

Hyšplerová Lidmila, roz. Matějková, Ing. CSc. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1970)

Úvodní studie k návrhu osnov tříaprobačního čtyřletého studia přírodovědných předmětů pro učitelství základní školy

 

Chládková Jaroslava, roz. Kučerová, Ing. (absolventka VŠE v Praze, 1979):

Osvojování slovní zásoby při výuce anglického jazyka

 

Chládková Jitka, roz. Vrzalová, Bc. (FES UPa):

Možnosti využití multimediálních prostředků při vyučování

 

Jakubková Ivana, roz. Tomčalová, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1995):

Uplatnění historického aspektu ve výuce chemie

 

Jalový Zdeněk, Ing. (absolvent UPa, FChT, 1996):

Didaktické testy

 

Janošek Radek, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1995):

Vyučovací metody v odborném dopravním školství

 

Janšta Jiří (DFJP UPa):

Uplatňování zásady názornosti v předmětu Doprava

 

Jebousková Lenka, roz. Věříšová, Ing. (absolventka UPa, FCHT, 1995):

Ověřování školní úspěšnosti žáků s využitím počítače

 

Jeřábková Olga, Ing. (absolventka UPa, FCHT, 1994):

Motivace v učení

 

Ješeta Jiří, Ing. (absolvent UPa, DFJP, 1999):

Oborová didaktika návěstních předpisů ČD D1

 

Jonášová Hana, roz. Oháňková, Ing. (absolventka VŠST v Liberci, 1985):

Počítačová propedeutika pro integrované střední školy oděvní

 

Josková Dagmar, roz. Peřinová, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1996):

Působení kladné a záporné motivace na výkon žáka

 

Jurašek Michal, Ing. (absolvent VŠST v Liberci, 1976):

Výklad základních pojmů používaných v technické mechanice na středních průmyslových školách strojnických

 

Kapl Ladislav, Ing. (absolvent VAAZ v Brně, 1966):

Kontejnerizace (Návrh učebních textů pro SOŠ automobilní a SOU automobilní v Ústí nad Orlicí)

 

Katzerová Miroslava, roz. Knížáková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1978):

Educational Psychology (Travers, Elliott, Kratochwill) kapitola Myšlení a vyučování kritickému myšlení (komentovaný překlad)

 

Kauerová Hana, roz. Paňáková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1980)

Educational Psychology (Travers, Elliott, Kratochwill) kapitola Efektivní vyučování-efektivní učení (komentovaný překlad)

 

Knopová Ludmila, roz. Zdobnická, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1981):

Výuka netradičních předmětů na středních školách. Relaxační techniky a asertivita.

 

Kochová Dana, roz. Těšitelová, Ing. (absolventka VŠZ v Praze, 1983):

Příčiny neprospěchu

 

Kolář Karel, doc., Ing., CSc (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1969):

Deduktivní metody ve výuce organické chemie na středních školách s chemickým zaměřením

 

Kolářová Jana, roz. Kolářová, Ing. (absolventka UPa, FChT, 1998):

Poznávání a myšlení

Komentovaný překlad kapitoly z knihy R.S.Feldmana: Essentials of Understanding Psychology (1994)

 

Koníčková Jana, roz. Benešová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích (1984):

Metodika výuky organické chemie, biochemie a chemie současné společnosti na střední rodinné škole na základě studia cizojazyčné učebnice

 

Kopecký Stanislav, Ing. (absolvent VVŠ PV, 1979):

Využití portů PC v laboratorní praxi

 

Kosková Věra, roz. Krejčová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1982):

Educational Psychology (Travers, Elliott, Kratochwill) kapitola Kognitivní psychologie a učení (komentovaný překlad)

 

Košáková Zuzana:

Volný čas dětí a mládeže hlučínských škol se zaměřením na vybrané mimoškolní aktivity

 

Košůtková Andrea, roz. Sloučková, Ing. (absolventka UPa, FCHT, 1996):

Současná problematika vztahů rodičů k dětem

 

Král Květoslav, Ing. (absolvent VUT v Brně, 1970):

Jednostupňová převodovka (Návrh učebního textu pro III. ročník čtyřletého studijního oboru SOŠ automobilní a SOU automobilního v Ústí nad Orlicí)

 

Král Tomáš, Ing. (8.běh DPS):

Zavedení abreaktivních metod všedního dne do školních vzdělávacích programů s technickým zaměřením

 

Králová Marta, Ing. (absolventka FChT UPa, 1995):

Vývoj systému školního vyučování

 

Královec Karel, Mgr., RNDr. (5.běh DPS; absolvent přírodovědecké fakulty UK v Praze v roce 2000)

Didaktická hodnota souboru učebních úloh

 

Krásová Hana, roz. Krásová, Bc. (6.běh DPS):

Vybrané problémy integrace handicapovaných žáků

 

Krečmerová Jaroslava, roz. Kosová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1984):

Problémové vyučování a jeho využití při výuce chemie na základní škole

 

Krušinová Helena, roz. Krušinová, Ing. (absolventka UPa, FChT, 1998):

Inteligence. Komentovaný překlad kapitoly z knihy R.S.Feldmana: Essentials of Understanding Psychology (1994)

 

Křesťan Vítězslav, Ing., CSc (absolvent VŠCHT v Pardubicích v roce 1972; CSc v roce 1994 tamtéž; 6. běh DPS):

Komparace vybraných učebních textů z fyzikální chemie

 

Křesťanová Radka, roz. Machačová, Ing. (absolventka VŠE v Praze v roce 1992; 7. běh DPS):

Kritické zamyšlení nad učebnicí „Základy podnikové ekonomiky pro první ročník obchodní akademie a obchodní školy“ z hlediska požadavků soudobé didaktiky kladených na učebnice.

 

Křížová Renata, roz. Axmanová, Ing. (absolventka UPa, 1994):

Význam motivace pro úspěšné učení

 

Kubešová Zdenka, roz. Kleinová, Ing. (absolventka VŠLD ve Zvolenu, 1981):

Náklady a jejich členění se zaměřením na didaktiku

 

Kuncová Jana, roz. Scheibová, Ing. (absolventka FChT UPa):

Aktivita mládeže ve volném čase

 

Kuřátková Milana, roz. Balabánová, Ing. (absolventka VŠE v Praze, 1985):

Učitel a žák ve výukových situacích

 

Kyselová Veronika, roz. Černá, Bc. (6.běh DPS)

Základní racionální procedury a mentální reprezentace

 

Lacko Pavel, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1975):

Návrh učebního textu pro výuku organické chemie na SPŠ chemických (vyšlo v roce 1996 tiskem)

 

Lejsková Pavla, roz. Bucháčková, Ing.,  Ph.D. (4.běh DPS):

Inteligence

 

Lenc Zdeněk, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1997):

Problémové vyučování v předmětu Informační soustava v dopravě

 

Libiaková Iva, roz. Šafaříková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1987):

Obecná epidemiologie (návrh učebního textu)

 

Linzmajerová Věra, roz. Štanclová, Ing. (absolventka UPa, DFJP, 1996):

Ověřování školní úspěšnosti žáků s využitím počítače

 

Lukešová Blanka, roz. Pospíchalová, Ing.

K otázce motivace žáků SOU

 

Luxová Martina, roz. Luxová, Ing.

Problematika stresu v návaznosti na komunikační procesy

 

Mach Vladimír, Ing., CSc (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1971):

Využití algoritmu programovaného vyučování

 

Machač Jiří, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1978):

Počítačová podpora výuky odborných předmětů

 

Malá Iveta, Bc. (4. běh):

Porovnání rodinné a ústavní výchovy

 

Martinek Václav, Ing. (absolvent VŠCHT v Praze, 1977):

Párové vyučování v předmětu “Potravinářská technologie”

 

Martišková Hana, roz. Galanská, Ing. (absolventka SVŠT v Bratislavě, FCHT, 1983):

Příčiny neprospěchu žáků SZŠ

 

Maříková Šárka, roz. Martínková, Ing. (absolventka UPa, FCHT, 1995):

Některé otázky roztěkanosti dětí z psychologického hlediska

 

Matuška Jaroslav, Ing. (absolvent DFJP UPa):

Studie vybavenosti Centra odborné přípravy v Kostelci nad Orlicí pro názorné vyučování

 

Mazánek Jan, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, FS, 1989):

Historie dopravního školství v České republice

 

Medunová Erika, roz. Medunová, Ing. (3. běh DPS, abs. FŘIT UHK v r.1998):

Hodnotový žebříček studentů střední školy

 

Mesíková Žaneta, Ing. (3. běh): 

Interpretace

 

Michálková Jana, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1996):

Problematika rodiny (některé otázky rozvodovosti v současných rodinách)

 

Míchalová Dana, Bc. (6.běh DPS, absolventka FCHT UPa v roce 2003)

Didaktika J.A.Komenského v kontextu školské reformy v rakouské monarchii v období vlády Marie Terezie

 

Mikulášková Lenka, roz. Kouřilová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1982):

Vliv úplné a neúplné rodiny na výchovu a vzdělání dítěte

 

Milská Daniela, roz. Milská (FChT UPa):

Komentovaný překlad kapitoly “Sociální psychologie” z knihy Roberta S. Feldmana “Essentials of Understanding Psychology”

 

Molčanová Lenka, roz. Poláková, Ing.

Studie využívání didaktických metod v rámci výuky předmětu chemie

 

Molková Tatiana, roz. Horvathová, Ing. (absolventka VŠDS v Žilině, 1989):

Organizace, struktura a perspektivy dopravního školství v České republice

 

Mořkovská Petra (4. běh):

Implementace polarografických (voltametrických) metod do výuky středních škol

 

Mottl František, Ing. (5. běh DPS, abs. VVŠL v Košicích v r. 1987):

Návykové látky - primární prevence na školách

 

Mrkus Josef, Ing. (absolvent VTVŠ ve Vyškově v roce 1985; 4. běh DPS):

Obsluha osobních počítačů

 

Munia Kamil, Ing. (3. běh): 

Autorita

 

Munzar Martin, Ing. (absolvent FCHT UPa,1997):

Využití tabulkového procesoru „Quattro Pro“ pro podporu řízení školních

experimentálních činností

 

Musilová Mária, roz. Šturáková, MVDr. (8.běh DPS):

Postmodernismus

 

Nahodil Pavel, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, FS, 1979):

Prvotní názory na vztah duše a těla; pojetí psychiky (duševní činnosti) v současné psychologii

 

Nohejlová Ludmila, roz. Dršťáková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1979):

Problémové vyučování a jeho možnosti

 

Nováčková Jana, roz. Nováčková, Ing.

Využití párového vyučování jako prostředku ke zvýšení efektivity při výuce matematiky

 

Nováková Dobromila, roz. Hetychová, Ing. (absolventka VŠST v Liberci, 1984):

Slovník odborných pojmů týkajících se strojů a zařízení z oblasti oděvní tvorby (metodická pomůcka pro studenty ISŠO)

 

Novotná Petra, roz. Altmanová, Ing. (absolventka UPa, DFJP, 1995):

K některým psychologickým otázkám vytváření a chápání pojmů v ekonomice

 

Padělková Zdeňka, roz. Padělková, Ing. (6.běh DPS):

Návrh chromatografického praktika na střední průmyslové škole chemické

 

Pakosta Jaroslav, doc., Ing., CSc (absolvent VUT Brno, FS, 1969):

Výrobní škola - alternativní forma výchovy a vzdělávání dětí s nízkým stupněm vzdělání

 

Palaščaková Lubomíra, roz. Kvaššayová, Ing. (absolventka VŠDS v Žilině, 1985):

Souvislý příklad z jednoduchého účetnictví

 

Patočková Andrea, roz. Patočková, Ing. (absolventka UPa, FES, 1998):

Psaní na stroji jako senzomotorická dovednost

 

Pavlata Jaroslav, Ing. (absolvent UPa, FCHT, 1995):

Kriteria klasifikace chemických látek se zvláštním zřetelem k výkladu anorganické chemie na střední škole

 

Pavlíková Lenka, roz. Pavlíková, Ing. (absolventka FChT UPa v roce 2002; 5. běh DPS):

Mikroskopická technika v laboratorních cvičeních na střední zdravotnické škole

 

Pešičková Veronika, roz. Šlisíková, Ing. (6.běh DPS):

Alternativní vyučovací koncepce na základních a středních školách

 

Petr Ota, Ing. (absolvent VŠE v Bratislavě, 1984):

Tepelné zpracování slitin železa. Zhotovení komentáře pro vyučování tématického celku strojírenské technologie doplněného souborem transparentních fólií

 

Petřvalský Vít, Ing. (absolvent DFJP UPa v roce 1995):

Využití výpočetní techniky při výuce odborných dopravních předmětů

 

Pěchouček Jakub, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1999):

Využití počítačových dopravních programů ve výuce dopravních předmětů

 

Pětioká Jana, Ing. (absolventka FChT UPa v roce 2002; 4. běh DPS):

Příklady inovace výuky statistických metod důležitých pro chemickou praxi

 

Pikeš Vladimír, Ing. (5. běh):

Stanovení nejistoty výsledků měření v laboratorních cvičeních z analytické chemie na střední průmyslové škole chemické

 

Plachý Vladimír, Ing. (6.běh DPS)

Didaktika výpočetní techniky

 

Plíšek Jan, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1967):

Příčiny neprospěchu žáků pomaturitního studia na Střední odborné škole Pardubice

 

Pojkarová Kateřina, Ing. (5. běh):

Zájmy žáků – porovnání víceletého gymnázia a základní školy

 

Polášek Jan, Ing. (absolvent FCHT UPa, 1997):

Analýza zahraniční učebnice chemie a její porovnání s českými ekvivalenty

 

Polášková Jana, roz. Boháčová, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1995):

Posouzení vybraných učebnic chemie pro střední školy vydaných po roce 1989

 

Prášková Irena, roz. Kratochvílová, Ing. (4. běh DPS, abs. VŠCHT v Pardubicích v r.

 1991)

Kvantitativní vztahy a výpočty v didaktickém systému chemie základních škol a nižších tříd víceletých gymnázií

 

Procházková Iva, roz. Mičková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1988):

Faradayovy zákony elektrolýzy a jejich metodologická a didaktická interpretace

 

Procházková Jana, roz.Bednářová, Ing. (absolventka VŠST v Liberci, 1992):

Komunikace ve výuce a výchově

 

Přibáňová Petra, roz. Doubravová, Ing. (absolventka FChT UPa, 1997):

Význam motivace pro úspěšné učení

 

Pulcer Martin, Ing.

Projektová výuka AAS pro studenty středních škol s chemickým zaměřením

 

Pulkrábková Jitka, roz. Petrusová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1991):

Sklářské materiály. Materiály pro výrobu vánočních ozdob (návrh učebního textu)

 

Pustková Pavla, Ing., Ph.D. (absolventka FChT UPa v roce 2002; 5. běh DPS):

Vývoj učebnic chemie pro střední školy od druhé poloviny 20. století

 

Rejsková Ludmila, roz. Diblíková, Ing. (absolventka ČVUT v Praze, Fakulta stavební,

 1981):

Využití videotechniky pro zvýšení efektivity vyučovacího procesu

 

Rieger Jiří, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 1989):

Práce s teodolitem TH 30, THEO 010 (scénář k natočení výukového filmu)

 

Richter Pavel, Ing. (absolvent UPa, FCHT, 1996):

Pohled T.G.Masaryka na reformu školy

 

Rolečková Lenka, Ing. (6.běh DPS):

Případová studie z ekonomiky zahraničního obchodu jako praktická maturitní zkouška

 

Rybková Iveta, roz. Rybková, Ing. (absolventka VŠB v Ostravě, FE, 1993):

Didaktická podpora výuky ekonomických předmětů

 

Rydlová Marta (FChT UPa):

Agresivita a šikana ve školním prostředí

 

Rýdlová Vlasta, roz. Krumlová, Ing. (absolventka VŠE v Praze, 1994)

Zásoby . Návrh učebního textu pro žáky 3. ročníku ISŠ strojnické

 

Řeháková Lenka, roz. Zemanová, Ing. (absolventka VŠZ v Praze, 1986):

Drogy a toxikomanie - varující projev negativně využívaného volného času mládeže

 

Řežábková Iva, roz. Truncová, Ing. (absolventka ČVUT v Praze, 1984):

Formování dítěte s ADHD při školním vyučování

 

Řízek Zdeněk, Bc. (4.běh DPS):

Britský vzdělávací systém v Anglii a Walesu

 

Saláková Lucie, roz. Saláková, Ing.

Příprava učitele na vyučování

 

Saláková Zuzana, roz. Saláková, Ing.

Příprava učitele na hodiny matematiky na 2. stupni základní školy

 

Savuláková Stanislava, rozená Savuláková, Bc. (3. běh DPS, abs. FChT UPa v r. 2002):

Využívání modelů ve výuce biologie, biochemie a organické chemie

 

Sedláková Jitka, Ing. (absolventka FChT UPa, 1997):

 Měření viskozity jako laboratorní cvičení na středních chemických školách

 

Sedmíková Martina, Ing. (absolventka FChT UPa, 1996):

Teplo, teplota a jejich měření ve školní laboratoři

 

Sejkora František, Ing. (absolvent DFJP UPa, 1997):

Delikvence mládeže

 

Schejbalová Petra, roz. Schejbalová, Ing. (absolventka UPa, DFJP, 1999):

Změny společenského klimatu a problémy života mládeže ve druhé polovině dvacátého století

 

Skalická Eva, roz. Rokosová, Ing. (absolventka VŠB-TU v Ostravě, 1995):

 

Investiční majetek podniku. Návrh učebního textu pro 3. ročník SOŠ (předmět Účetnictví a podniková ekonomika)

 

Slavíková Silvie:

Od atomové hypotézy po moderní chápání diskrétní struktury hmoty                                                 

Sodomková Petra, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1997):

Některé otázky působení učitele na žáka ve výchovném procesu

 

Sochová Marcela, roz Krejčíková, Ing. (absolventka VŠST v Liberci,1986):

Vlastnosti, zkoušky a výroba technických materiálů (Návrh učebního textu pro SOU dopravní v Holicích.)

 

Součková Jindra, roz. Thomayerová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1987):

Význam komunikace ve výchově a vzdělávání

 

Srpová Helena, roz. Jánská, Ing. (absolventka UPa, FChT, 1996):

Statické zobrazování spojnou čočkou a jeho využití ve školním vyučování

 

Stejskal Jan, Bc. (5. běh DPS, abs. FES UPa v r. 2002):

Skauting jako forma mimoškolní výchovy

 

Strašilová Radka, Ing. (6.běh DPS, absolventka DFJP UPa v roce 2003):

Rozbor tématického celku vyučovacího předmětu „Doprava a přeprava“

 

Svoboda Otakar, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1976):

Pásové dopravníky (Návrh učebního textu pro SPŠ a SOU automobilní v Holicích)

 

Svobodová Ivona, roz. Zárubová, Mgr.

Lehké mozkové disfunkce očima učitele

 

Svobodová Jitka, roz. Šteklová, Ing. (absolventka ČVUT v Praze, FEL, 1984):

Multimediální prostředky a prognostika jejich vývoje a využití ve školním vyučování

 

Sychra František, Ing. (absolvent VŠST v Liberci, 1970):

Střižný nástroj (Návrh učebního textu pro 2. ročník nástavbového studia na SOŠ automobilní a na SOU automobilním v Ústí nad Orlicí)

 

Sýkorová Eva, roz. Dohnalová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1984):

Populárně vědecká literatura o chemii

 

Šafářová Zuzana, roz. Kindlová:

Změny ve způsobu života mladých lidí ke konci dvacátého století

 

Šebková Světlana, roz. Šebková, Ing.

Zpracování tématu "Chemické látky v potravinách" pro potřeby středoškolské výuky

 

Šedová Jana, roz. Dvořáčková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1982):

Různé přístupy k metodice výuky titračních výpočtových úloh v analytické chemii

 

Šimek Libor, Ing. (absolvent FES UPa v roce; 2. běh DPS):

Metody vzdělávání v podnikové sféře

                                  

Šimůnková Zdeňka, roz. Křemenová, Ing. (6. běh DPS, abs. VŠE v Praze v r. 1986):

Projektové vyučování a jeho využití na obchodních akademiích

 

Šišková Renáta, roz. Hyklová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1988):

Historický vývoj pojmu elektronu ve vědě 19. a 20.století a odraz tohoto vývoje ve školním vyučování

 

Šlapalová Markéta, roz. Šlapalová (6.běh DPS):

Frustrace a stres

 

Šprync Martin, Ing. (absolvent FChT UPa, 1997):

Jan Amos Komenský v Brandýse nad Orlicí

 

Šrámek Martin, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1993):

Studium vzájemných interakcí optické a rentgenové spektroskopie a fyziky atomového obalu ve vědě a ve školním vyučování

 

Šrámková Jitka, roz. Bartošová, Ing., CSc. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1969):

Použití videotechniky při výuce analytické chemie

 

Štefl Jiří, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1984):

Zpracování návrhu učebnice ”Spalovací motory”

 

Štěpán Jaromír, Ing. (absolvent ČVUT v Praze, 1978):

Navrhování železobetonových ohýbaných prvků dle mezního stavu únosnosti (Návrh učebního textu pro SOŠ stavební)

 

Štěpánek Ladislav, Ing. (8.běh DPS):

Informační technologie a praktická výuka středoškolské elektroniky

 

Šustek Lubomír, Ing.

Proces mentální reprezentace a vyučovací metody

 

Švadlenková Lenka, roz. Bašková, Ing. (absolventka VŠCHT v Praze, FPT, 1986):

Některé příčiny autority učitele

 

Tefrová Květa, roz. Kasková, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1986):

Ekologické aspekty látkové výměny na planetě Zemi

 

Teichmannová Lenka, Ing. (5. běh):

Tvorba hospodářského výsledku pro potřeby výuky na SOŠ a SOU poštovním

 

Tinsová Šárka, Ing. (absolventka FES UPa, 1999):

Vývoj a stav českého školství

 

Traxler Jiří (DFJP UPa):

Drogy a protidrogová prevence

 

Váchová Monika, Ing. (absolventka FChT UPa, 1996):

Život, dílo a význam Jana Amose Komenského

 

Vachunová Michaela, Ing. (absolventka VŠZ v Praze, 1991):

Modely a jejich využití ve školním vyučování

 

Vaňousová Ludmila, roz. Jirsová, Ing. (absolventka VŠST v Liberci, 1975):

Párové vyučování a učení a jeho využití při výuce ekonomiky

 

Vetišková Renáta, roz. Hercegová, Bc. (5. běh DPS, abs. VŠE v Praze v r. ):

Drogy a škola

 

Vlčková Marie, Ing.

Periodický systém prvků a jeho význam pro poznávací proces. Úpravy periodické tabulky.    

 

Vohánková Hana, roz. Vohánková:

Vliv rodiny na motivaci žáka ve vyučování

 

Volkovová Petra, roz. Volkovová, Ing. (5.běh DPS):

Elektromagnetické záření v učebním plánu středních škol

 

Voráč Bohumil, Ing. (absolvent VŠCHT v Pardubicích, 1969):

Učivo o chemické periodicitě na střední zdravotnické škole a zjišťování úrovně jeho zvládnutí žáky

 

Vyhlídová Andrea, Ing. (absolventka FCHT UPa, 1997):

Některé otázky vlivu rodiny na motivaci žáka (jeho úspěchy a neúspěchy)

 

Zaifertová Helena, roz. Pechová:

Stravovací návyky mladé generace (metodická příručka pro učitele)

 

Zásmětová Romana, Ing. (absolventka FChT UPa, 1995):

Vývoj mikroskopické techniky a její využití ve školním vyučování

 

Zelená Jitka, roz. Klaclová, Ing. (absolventka VŠCHT v Pardubicích, 1990):

Historický vývoj kolorimetrických metod a jejich didaktická interpretace

 

Zelenková Martina, Ing. (6.běh DPS, absolventka VŠST – TUL v Liberci v roce 1992)

Podporované zaměstnávání, tranzitní program a pohled českých zaměstnavatelů na handicapované zaměstnance a praktikanty

 

Zeman Libor, Ing. (5.běh DPS; absolvent DFJP UPa v roce 2001)

Úroveň vzdělání ve státní sféře v kompetenci městského úřadu

 

Zhoř Jindřich, Ing. (4. běh):

Zefektivnění didaktického procesu vyučování předmětu Ekonomika na střední průmyslové škole formou skupinového vyučování

 

Žďárek Jan, Ing. (absolvent VŠCHT v Praze, 1989):

Pojem systému, struktury a informace; systém, struktura a informace ve školním vyučování

 

         Celkem  216 absolventů.