Přednášky, studijní materiály, skripta a tiskopisy

 

Některé dostupné učební texty, vhodné pro DPS:
Využívejte služeb univerzitní knihovny a prodejny skript !

Studijní materiály:

Pedagogika
Pedagogika a obecná didaktika

Psychologie
Metodologie
Školní zdravověda
Časopisecké články
Další doporučená literatura

Učební texty:
Alena Kratochvílová: Psychologie
Václav Cempírek: Oborová didaktika ekonomickýcz předmětů
Jiří Tulka: Věda a vědecká metodologie

 

Formuláře k závěrečným zkouškám:

Zadání tématu ZPP
Přihláška k závěrečné zkoušce