Doplňující pedagogické studium - obecné informace pro zájemce o studium

Závěrečné zkoušky !!  Pozor, přeloženo !!

První letošní termín závěrečných zkoušek byl stanoven na sobotu  22. května 2010. Přihlašujte se včas !!

POZOR !!!

Od 1. ledna 2010 posílejte přihlášky do DPS na Filozofickou fakultu UPa.

Studenti, kteří zahájili studium na chemické fakultě, na této fakultě studium také dokončí. Nejzazší termín dokončení DPS je pro tyto studenty konec dubna 2011.

Vyučování je nyní pro všechny studenty (studenty všech běhů) společné.

V sobotu 20. února 2010 se koná přednáška předmětu "Organizace a řízení školství" (JUDr. Jan Říha) v místnosti HA-C3. Začátek v 9 hodin dopoledne. Přednáška se už nebude opakovat !! Je to tedy poslední příležitost. Současně bude možno získat zápočet.

V sobotu 27. února 2010 se sejdou všichni studenti kteří to dosud neabsolvovali v 9 hodin dopoledne v místnosti HA-C3 na poslední přednášce předmětu Logika (Dr. Libor Koudela). Je to úplně naposled, přednáška již nebude opakována. Také zde bude možno získat zápočet.

V sobotu  6. března 2010 se koná od 9 hodin dopoledne přednáška Doc. Jiřího Rychtery: předmět Didaktická technika. Ani tato přednáška nebude více opakována. Stejná místnost HA-C3.

V sobotu  13. března 2010 se koná v učebně HA-C2 přednáška Doc. Jiřího Rychtery. Předmět "Oborová didaktika chemie". Začátek v 9 hodin dopoledne.

V sobotu  20. března 2010 se koná v učebně HA-C3 přednáška Prof. Ing. Karla Koláře, CSc. Pokračování předmětu "Oborová didaktika chemie". Začátek v 9 hodin dopoledne.

V sobotu  27. března 2010 se koná v učebně HA-C2 přednáška PaedDr. Ivana Holého, CSc. Předmět "Oborová didaktika chemie". Začátek v 9 hodin dopoledne.

 V pátek 2. dubna 2010 proběhne první přednáška z oborové didaktiky ekonomických předmětů. Začátek ve 14 hodin. Přednáší Prof. Ing. Václav Cempírek, DrSc. Přednáška se koná ve 4. patře budovy DFJP, kancelář 05042.

Druhá přednáška se koná v pátek 16. dubna 2010 ve 14 hodin. Budova EA, první patro. Učebna bude upřesněna. Přednáší Ing. Aleš Horčička.

Třetí přednáška se koná v pátek  23. dubna 2010 ve 14 hodin. Přednáší Ing. Aleš Horčička.

Čtvrtá přednáška se koná v pátek  30. dubna 2010 v budově DFJP, 4. patro, kancelář 05042. Přednáší  Prof. Václav Cempírek.

Pátá přednáška se koná v pátek  7. května 2010. Přednáší  Ing. Aleš Horčička.

V sobotu 17. dubna 2010 začnou konzultace oborové didaktiky počítačových předmětů a informatiky. Přednáší Mgr. Josef Horálek (tel. 6488 nebo 605 826 817). Začátek v 9 hodin v učebně HA-C2.

Pokračování bude v pátek 7. května 2010.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doplňující pedagogické studium probíhá na Univerzitě Pardubice pod garancí Fakulty chemicko-technologické. Studium je čtyřsemestrální a má formu placeného licenčního studia. (Studentům, doktorandům a zaměstnancům UPa se obvykle poskytuje 20 % sleva. Na tuto slevu však není nárok !) V prvních třech semestrech studia probíhají přednášky a pedagogické praxe, čtvrtý semestr je určen pro vypracování závěrečné písemné práce. Studium končí závěrečnou zkouškou z klíčových předmětů (pedagogika, psychologie, metodologie a oborová didaktika), která je spojena s obhajobou závěrečné písemné práce. Absolventi studia dostanou osvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborných předmětů na středních školách v České republice.
Do licenčního studia se mohou přihlásit posluchači, kteří mají zcela uzavřený minimálně jeden rok odborného vysokoškolského studia. Dále se do tohoto typu studia mohou hlásit absolventi vysokých škol (převážně) technického zaměření.
Informace poskytne RNDr. Jiří Tulka , CSc na katedře fyziky FCHT UPa, Studentská 84, 532 10 Pardubice. Telefon 466 036 033, mailová adresa Jiri.Tulka@upce.cz.
POZOR ! Mailové vzkazy můžete posílat též přímo po kliknutí na
modře vyznačené jméno Tulka.
Upozornění: telefon je opatřen záznamníkem !!
Je možno volat též na mobil 607 630 491 (Pouze SMS !!).
POZOR ! Na zmíněnou adresu je možno posílat předběžné přihlášky. Přihlášky by měly obsahovat u absolventů VŠ jméno, titul, absolvovanou vysokou školu a specializaci, u studentů nejvyšší absolvovaný ročník a název vysoké školy. Důležitá je adresa trvalého bydliště.

Vložné do DPS činí pro externisty  13200,- (možno platit ve dvou ročních splátkách), pro studenty a zaměstnance UPa  11200,- (možno platit ve čtyřech pololetních splátkách).

___________________________________________________________________________

Výukový plán DPS:

Psychologie
Pedagogika
Obecná didaktika
 
Metodologie 
Didaktika oboru

(zkouška)
(zkouška)
(zkouška)
(zkouška)

(zkouška)

Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky
Logika
Didaktická technika 
Pedagogická praxe

Organizace a řízení školství
Školní zdravověda (neplatí pro 7. běh a běhy následující)

(zápočet)
(zápočet)
(zápočet) 
(zápočet)
(zápočet)
(zápočet)

Závěrečná písemná práce 
Obhajoba a závěrečná zkouška

(známka)
(výsledná známka)

___________________________________________________________________________