Zájemci o konzultaci a opakování z metodologie

 

 

 

Přednášky z metodologie se už nebudou opakovat. Kdo se jich nezúčastnil, má ještě poslední příležitost přijít na opakování, které se bude konat v sobotu 7. listopadu 2009 od 9,00 hod.

v místnosti  UA - A3

 

Metodologie - tématické okruhy:

 

(Hlavní důraz se u zkoušky klade na části A a B; obsah části C

bude mít význam především pro studenty, kteří se rozhodnou vypracovat závěrečnou práci na příbuzná témata.)

 

A

 

  1.     Charakteristika vědy a její společenské aspekty.

  2.     Vědecká disciplína a učební předmět na střední a vysoké škole (porovnání).

3.           Diferenciace, klasifikace (třídění), systemizace poznatkù a jevù.

  4.     Taxonomie v přírodních vědách.

5.           Obecné a globální formy empirického jsoucna.

6.          Klasifikace obecných a globálních věd.

7.     Diferenciace a integrace věd.

  8.     Redukcionismus. Holismus.

9.          Metoda, metodika, metodologie.

10.           Mentální reprezentace. Slovo, pojem, představa.

11.           Slovo, pojem, představa, věc.

12.           Invazívní charakter lidského myšlení.

13.           Příčiny, vedoucí ke zdánlivému, v praxi však velmi závažnému odtržení duševna od reality.

14.           Interpretace.

15.           Úspornost mentální činnosti.

16.           Proces abstrakce.

17.           Postavení technické vědy v obecné klasifikaci věd.

18.           Koncept jednoty vědění. Konsilience.

19.           Moderna a postmoderna.

20.           Koncept alternativ lidského poznání.

 

B

 

  1.     Základní představy výrokové (predikátové) logiky: výroky, výrokotvorné funktory, formule.

  2.     Pravdivostní funkce, tabulková metoda.

  3.     Některé logické zákony (formule vždy-pravdivé). 

  4.     Deduktivní metoda.

  5.     Technická realizace logických funkcí.

 

C

 

  1.     Základní pojmy kybernetiky: stroj, operand, operátor, transformace.

  2.     Maticové zobrazení transformace, kinematický graf transformace.

  3.     Determinovaný stroj (stroj se vstupem, spojování strojù, zpětná vazba).

  4.     Systém, vazby uvnitř systému, lokální vlastnosti. Pojem stability a invariantu.

  5.     Problém "černé schránky".

 

Ke zkoušce z metodologie všichni posluchači prostudují spis Františka Koukolíka a Jany Drtilové: "Vzpoura deprivantů" (Praha, Makropulos, 1996 - existuje i novější vydání).