Lektorský sbor a publikační činnost

Lektorský sbor doplňujícího pedagogického
studia (DPS):

RNDr. Jiří Tulka, CSc.:
e-mail jiri.tulka@upce.cz
kontaktní osoba, administrátor kabinetu pedagogického studia, člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Metodologie

Prof. Ing. Karel Kolář, CSc:
předseda komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Speciální didaktika chemie

Doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Pedagogika a obecná didaktika

Doc. PhDr. Taťána Stránská, CSc:
členka komise pro závěrečné zkoušky (obor Psychologie)

Ing. Václav Cempírek, Ph.D.:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Didaktika ekonomických předmětů

Prof. RNDr. Jindřich Hellberg, DrSc:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Obecná didaktika chemie

Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Didaktická technika a lektor předmětu Obecná didaktika chemie

Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D.:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětu Didaktická technika a lektor předmětu Obecná didaktika chemie

PaedDr. Ivan Holý, CSc:
lektor předmětu Speciální didaktika chemie

Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc:
lektorka předmětu Speciální didaktika chemie

Ing. Tatiana Molková, Ph.D.:
lektorka předmětu Oborová didaktika (předmětů dopravního zaměření)

Doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc:
lektorka předmětu Logika

Doc. Ing. Josef Volek, CSc:
lektor předmětu Oborová didaktika (předmětů dopravního zaměření)

Doc. PhDr. Jaroslav Teplý, CSc:
člen komise pro závěrečné zkoušky, lektor předmětů Regionalistka, Historie a Kulturní historie

PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D.

členka komise pro závěrečné zkoušky za předmět Psychologie a lektorka předmětu Psychologie

Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

členka komise pro závěrečné zkoušky a lektorka předmětu Oborová didaktika ekonomických předmětů

Publikační činnost lektorského sboru DPS :

Doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc

Kratochvíl M.: Vybrané kapitoly z obecné didaktiky
Pardubice, UPa, 1998 (vydání první) – skriptum

Kratochvíl M.: Tomáš Vorbes – učitel a pedagog

Stati o edukačních konstruktech, Liberec, TUL, 1998, str. 12 - 27

Josef Liboslav Ziegler a jeho pedagogický odkaz

(tamtéž, str. 5 – 11)

RNDr. Jiří Tulka, CSc:

Holubář Z., Tulka J.:
Zamyšlení nad předáváním a osvojováním vědomostí
na našich školách
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
Pardubice 3 (1997) 55-62
Tulka J., Blažková I.:
Hmota, látka, hmotnost, tíha, váha: významné kategorie
odborného dorozumění a imponderabilia obecného jazyka
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
Pardubice 4 (1998) 33-38
Tulka J.: Několik poznámek k problému humanizace technického
vzdělávání
Scientific Papers of the University of Pardubice, Series C
Pardubice 4 (1998) 87-93
Tulka J.: Vzdělávací soustava a jednota vědění
in Bílek a kol.: K integraci v přírodovědném vzdělávání
(str.5-16)
Hradec Králové, GAUDEAMUS, 2001
Tulka J., Pirkl S.:
Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity
Pardubice (II) - Elektrostatika a eklektrokinetika (skriptum)
Pardubice, UPa, 1995
Tulka J.: Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače
Univerzity Pardubice (I) (skriptum)
Pardubice, UPa, 1997 (dotisk prvního vydání)
Tulka J., Pirkl S.:
Výpočtové úlohy z fyziky pro posluchače Univerzity
Pardubice (II) - Magnetismus a elektromagnetismus (skriptum)
Pardubice, UPa, 1998
Tulka J.: Váhy a vážení
Pardubice, UPa, 1999 (vydání druhé) - skriptum
Tulka J.: Věda a vědecká metodologie (I)
Pardubice, UPa, 2000 (vydání druhé) - skriptum