Informace pro studenty orientované na informatiku a výpočetní techniku

Bylo rozhodnuto, že studenti orientovaní na informatiku a výpočetní techniku nebudou mít přednášky z oborové didaktiky a nebudou skládat zkoušku z tohoto předmětu. Místo toho vypracují zápočtovou práci, ve které se pokusí zhodnotit možnosti použití samostatně vybraného software ve vyučování na střední škole. Tato práce má obsahovat charakteristiku vybraných produktů, kde a jakým způsobem by mohly být tyto produkty použity, jak je to s jejich dostupností a jaký je stupeň náročnosti jejich použití. Předpokládá se rozsah maximálně 10 stran.

Text vypracujte svědomitě, jde výhradně o pravdivé informace. Práce budou později využity v navazující studii.