Informace pro jedenáctý běh DPS

Relevantní informace hledejte vždy na konci souboru !

      Začátek studia bylo nutno posunout o dva týdny, protože letní semestr začal na UPa až 18. 2. 2007.

      Pravidelné vyučování 11. běhu pokračovalo potom od pátku 23. února 2007 výukou předmětu "Psychologie". Začátek vždy ve 14,15 hod. Přednášela PhDr. Mgr. Ilona Moravcová.

      V pátek  6. dubna 2007 se výuka podle informací od Dr. Moravcové konala (na základě dohody s posluchači).

      V pátek  13. dubna 2007  měli posluchači 11. běhu přednášku z metodologie.

      V pátek  20. dubna pokračovala potom přednáška z psychologie, která datem  20. dubna skončila. Termíny zkoušek si potom dohodli posluchači přímo s paní doktorkou Moravcovou ústně.

     V pátek  27. dubna 2007 přednášel pro 11. běh  JUDr. Jan Říha předmět "Organizace a řízení školství". POZOR !

    V letním semestru školního roku 2006 - 2007 se už výuka 11. běhu nekonala. Přednášky z pedagogiky začaly až v zimním semestru školního roku 2007 - 2008.

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Výuka jedenáctého běhu začíná v zimním semestru školního roku 2007-2008 dne 12. 10. 2007. Protože se budou střídat učebny podle dále uvedeného přehledu, první přednáška předmětu Pedagogika začne v učebně  A 4 (1. patro vysokoškolské auly). Přednáší Doc. Tomáš Svatoš.

 

 

 

 

 

DPS - 11. BĚH

 

 

 

 

 

 

12.10.2007

A4

 

 

19.10.2007

A2

 

 

26.10.2007

A2

 

 

2.11.2007

A2

 

 

9.11.2007

A2

 

 

16.11.2007

A4

 

 

23.11.2007

A4

 

 

30.11.2007

A2

 

 

7.12.2007

A4

 

 

14.12.2007

A4

 

 

21.12.2007

A2

 

 

4.1.2008

A2

 

 

11.1.2008

A4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vyučování 11. běhu pokračovalo v pátek  7. března 2008 přednáškou předmětu "Didaktická technika". Přednášel Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, Ph.D. Přednáška se konala v místnosti A 2 v obvyklou dobu.

   V pátek 14. března 2008 výuka pokračovala. Konala se v místnosti A 4 od 15 hodin. Přednášel opět Doc. Rychtera.

   V pátek  21. března 2008 přednášel týž předmět Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D. Výuka se konala zase v místnosti A 4 od 15 hodin.

    V pátek  28. března 2008 se konala přednáška z metodologie v učebně  A 2. Přednášel RNDr. Jiří Tulka, CSc. Začátek ve 14,15 hod.

    V pátek  4. dubna 2008 začaly potom přednášky z oborových didaktik. Pro chemickou sekci přednáší dr. Ivan Holý (4. a 11. dubna 2008) v učebně A2; potom následují přednášky Prof. Karla Koláře (2x) a Dr. Lidmily Hyšplerové (také 2x).

    Vyučování chemické sekce v pátek 18.4.2008 odpadlo.

    V pátek  25. dubna 2008 přednášel pro chemickou sekci Prof. Ing. Karel Kolář, CSc. Přednáška se konala v místnosti A 4 od 15 hodin. Další přednáška Prof. Koláře se konala v pátek 16. května 2008 v místnosti A 2.

    Ekonomická a dopravní sekce se sešla 4. 4. 2008 a 11. 4. 2008 v místnosti DA 2006 (dříve P 13) v budově DFJP. Přednášela Dr. Pavla Lejsková. Začátek ve 14,15 hod.

    Historická sekce měla 4. dubna 2008 volno. Vyučování začalo až v pátek 11. dubna 2008. Nutný byl osobní dohovor s Doc. Jaroslavem Teplým.

     Vyučování historické sekce v pátek 18.4.2008 odpadlo. Odpadlo i v pátek 2. května a v pátek 9. května 2008.

     Historická sekce měla poslední vyučování v pátek  30. května 2008.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

 Účastníkům  11. běhu  DPS  byla při nástupu rozesílána tato pozvánka :

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

            Vážená kolegyně, vážený kolego,

 

zveme vás na úvodní setkání  11. běhu doplňujícího pedagogického studia, které se koná výjimečně v sobotu  17. února 2007  v učebně  DB 02013  v budově Dopravní fakulty Jana Pernera  pardubické univerzity. Tato učebna se nachází v prvním patře DFJP, přímo nad bufetem. V sobotu a v pátek odpoledne je tato učebna přístupná pouze přes hlavní vrátnici DFJP.

Od  8,30 hod. do  9,30 hod. budou řešeny organizační záležitosti (zápis) za přítomnosti sekretářky katedry fyziky paní Sylvy Soudné. V době  od 10 hod. do  13 hod. proběhne úvodní přednáška předmětu  „Metodologie“. Účast je nutná.

Všichni účastníci s sebou přinesou kopii dokladu o zaplacení první splátky vložného (externisté 6000,-Kč, studenti, doktorandi a zaměstnanci UPa  2500,- Kč). Vložné plaťte složenkou nebo bankovním příkazem. (Číslo bankovního účtu  37030561/0100; variabilní symbol  3370370002.) Na dokladu musí být zřejmé jméno odesílatele. Dále s sebou vezměte dvě fotografie a psací potřeby.

 

                                               RNDr. Jiří Tulka, CSc

 

P. S. Jedenáctý běh DPS patří do kategorie licenčního studia a má číselné označení  LS 370002.

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 Zimní semestr školního roku 2008-2009:

       Semestr začíná v DPS úředně dne 10. 10. 2008. Protože už mají vesměs všichni studenti známky z hlavních předmětů, starají se všichni především o praxe a o vypracování závěrečných písemných prací.

        Některé oborové didaktiky a poslední přednáška z metodologie nebyly však ukončeny, proto se sami starejte prostřednictvím osobního jednání s učiteli, aby byly tyto předměty uzavřeny, resp. uzavřeny zkouškou (přednáška z metodologie bude oznámena včas).

POZOR  !!

V pátek  14. listopadu 2008 se koná v místnosti   02013 (DB) - (fyzikální učebna) od 14,15 hod. přednáška Mgr. Libora Koudely o formální logice. V pátek  28. listopadu 2008 se píše od 14. hodiny ve stejné místnosti písemka z formální logiky.

Oborová didaktika pro posluchače z filozofické fakulty se koná v sobotu 29. listopadu 2008 v 9,00 až 16,00 hod. Sraz na FF v 8,50 hod. - 12. patro č. 12035.

V pátek 12. prosince 2008 koná se přednáška Dr. Tulky z předmětu METODOLOGIE. Přednáška se koná v  budově rektorátu v místnosti  R / KH  ve třetím patře. Začátek  ve 14,15 hod.