Informace pro dvanáctý běh studia

 

Aktuální informace hledejte na konci záznamu !!

 

 Výuka ve dvanáctém běhu byla zahájena v pátek  15. února 2008  ve 14 hodin ve fyzikální učebně nad bufetem  (místnost  DB 02013).

Odpolední program pokračoval přednáškou Dr. Jiřího Tulky z předmětu Metodologie. Tato přednáška se konala i následující týden (v pátek dne 22. února 2008) od 14,15 hod.

Dne 29. února 2008 začaly pravidelné přednášky předmětu Psychologie, přednášela Dr. Ilona Moravcová. Přednášky začínaly až ve 14,30 hodin odpoledne !

V pátek 28. března 2008 se konala přednáška předmětu "Organizace a řízení školství". Začátek ve 14, 15 hod. Přednášel JUDr. Jan Říha.

Číslo bankovního účtu školy je 37030561/0100; variabilní symbol 3370380004.

V pátek  2. května 2008 a v pátek  9. května 2008 se přednáška nekonala.

Z technických důvodů bylo vyučování dvanáctého běhu až do konce letního semestru odloženo.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 V zimním semestru školního roku 2008-2009 začnou přednášky předmětů Pedagogika a Obecná didaktika. Přednášet bude Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Přednášky budou probíhat podle následujícího plánu:

    pátek  10. října 2008  -   učebna  A 5   -   začátek ve 14,15 hod.  (4 vyučovací hodiny)

    pátek  24. října 2008  -   učebna  A 5  -   začátek ve  14,15 hod. (4 vyučovací hodiny)

    pátek  31. října 2008  -  učebna  02013 (DB) (fyzikální učebna nad bufetem) -  začátek ve 14,15 hod. (4 vyuč. hodiny)

    sobota  15. listopadu 2008  -  učebna  02013 (DB) - začátek v 9,00 hod. (6 vyuč. hodin)

    pátek  21. listopadu 2008 - učebna  02013 (DB) - začátek ve 14,15 hod. (4 vyuč. hodiny)

    sobota  29. listopadu 2008 - učebna 02013 (DB) - začátek v 9,00 hod. (6 vyuč. hodin)

    sobota  6. prosince 2008 - učebna  A 5  -  začátek v  9,00 hod. (6 vyuč. hodin)

    pátek  19. prosince 2008 - učebna 02013 (DB) - začátek  ve 14,15 hod. (4 vyuč. hodiny)

 V sobotu  17. ledna 2009 se koná přednáška  JUDr. Jana Říhy na téma "Organizace a řízení školství". Začátek v 8,30 hod.

 

V pátek 20. března 2009  ve 14,15 hod. přednáší Doc. Jiří Rychtera v místnosti  HB S18 předmět Didaktická technika.

V pátek  27. března 2009 ve 14,15 hod. přednáší v místnosti HB S18 opět Doc. Jiří Rychtera.

V pátek  3. dubna 2009 ve 14,15 hod. přednáší v místnosti  HB S18  Prof. Martin Bílek.

V pátek  10. dubna 2009 se vyučování nekoná.

V pátek  17. dubna 2009 a v pátek 24. dubna 2009 přednáší předmět Oborová didaktika chemie Doc. Jiří Rychtera.

Ve stejných dnech přednáší Ing. Pavla Lejsková oborovou didaktiku ekonomických předmětů v učebně DB 02013.

 

V pátek 15. května 2009 se sejdou studenti chemické sekce na katedře chemie Pedagogické fakulty v Hradci Králové (Rychtera, Holý).

V pátek  22. května 2009 přednáší pro chemickou sekci Prof. Ing. Karel Kolář v místnosti HB S18.

V pátek  29. května 2009 přednáší pro chemickou sekci PaedDr. Ivan Holý, CSc

V pátek  5. června 2009  přednáší pro chemickou sekci Prof. Karel Kolář.

V pátek  12. června 2009 přednáší pro chemickou sekci opět PaedDr. Ivan Holý, CSc.

 

V pátek 4. prosince 2009 se o půl dvanácté sejdou ještě naposled posluchači Filozofické fakulty s Doc. Jaroslavem Teplým.