Informace pro desátý běh studia

POZOR !!

Relevantní (aktuální) informace hledejte na konci souboru !!

V pátek  9. března 2007 se již přednáška z obecné didaktiky koná, v pátek  2. března 2007 ještě nikoliv.

Přednáška Doc. PhDr. Milana Kratochvíla, CSc z předmětu Obecná didaktika se koná  9. března 2007 v obvyklou dobu v místnosti  A 2 v budově vysokoškolské auly (suterén, kam je možno zajet výtahem).

Zkušební termín pro předměty Pedagogika a Obecná didaktika vyhlašuje Doc. PhDr. Milan Kratochvíl, CSc na den 10. března 2007. Zkoušet bude v místnosti  A 4 v prvním patře budovy vysokoškolské auly od  9 hodin.

Další zkušební termín byl ohlášen na sobotu  2. června 2007. Vzhledem k nemoci  Doc. Kratochvíla se tento termín odvolává. Další informace sledujte na této stránce.

Okolnosti nás nutí, abychom odvolali i zkušební termín, který byl ohlášen na sobotu  9. června 2007. Další informace budou uvedeny na této stránce.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zkoušky z peagogiky a obecné didaktiky se budou konat v pátek 22. června 2007 ve fyzikální učebně od 11 hodin dopoledne. Zkouší Dr. Ilona Moravcová.

V daném termínu prošlo zkouškou u paní doktorky Moravcové deset uchazečů.

Další termín určuje Dr. Moravcová předběžně na sobotu 1. září 2007. Týden předtím se informujte na internetu, jestli to platí na 100%. Zkoušet se bude od 10 hod. až do večera.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Počítejte s tím, že 10. března 2007 budete mít sobotní vyučování: přednáší  Doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jedná se o předmět "Logika" - na místě bude možno získat zápočet z tohoto předmětu. Přednáška začíná v 9 hodin ve fyzikální učebně na DFJP (místnost DB 02013 nad bufetem, první patro).

POZOR !

V pátek  6. dubna 2007 vyučování odpadá !

V pátek  13. dubna bude přednáška z didaktiky v učebně  A 5.

V pátek  20. 4. 2007  se konala přednáška Doc. Kratochvíla z didaktiky opět v posluchárně  A 2. V pátek  27. dubna 2007  přednáška z didaktiky odpadla (nemoc lektora).

V pátek  4. května 2007  a v pátek  11. května 2007 by se přednáška měla opět konat a tím by přednášky z didaktiky měly končit. Sledujte vývoj této stránky !!

V pátek  4. května 2007 se přednáška skutečně koná ! Koná se i v pátek 11. května 2007 - tím přednášky z obecné didaktiky končí.

POZOR !!

Vyučování 10. běhu 2007 se již v letním semestru školního roku  2006 - 2007 konat nebude. Vyučování bude opět zahájeno až v zimním semestru školního roku  2007 - 2008.

Zkoušky z pedagogiky:

Dr. Ilona Moravcová bude zkoušet předměty PSY +PED ve čtvrtek  1. listopadu 2007. Začátek přesně v 16 hodin odpoledne. Místo bude ještě oznámeno.

Kdo se nedostaví bude muset ještě dlouho čekat a bude dělat zkoušku společně s posluchači 11. běhu, tj. až v roce 2008. 

Vyučování v zimním semestru:

Historická sekce 10. běhu bude mít vyučování oborové didaktiky v pátek  26. října 2007 odpoledne od 14 hodin v místnosti EAU4 ve 12. patře. (Jde o všechny studenty Filozofické fakulty, kteří zároveň studují 10. běh DPS.) Vyučuje Doc. Jaroslav Teplý.

Dne 2. listopadu 2007 sejdou se s Doc. Teplým všichni studenti, kteří se nezúčastnili výuky dne 26. října 2007. Ti, kteří byli přítomni, přijít nemusí.

Další vyučování historické sekce proběhne potom až v pátek 23. listopadu 2007.

V pátek 30. listopadu 2007 se vyučování historické sekce koná opět ve stejnou dobu ve 12. patře budovy EA (učebna EAU4).

V pátek  7. listopadu 2007 a v pátek  14. listopadu 2007 se vyučování koná. Vyučování bude též v pátek 4. ledna 2008  a v pátek 11. ledna 2008.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Chemická sekce 10. běhu bude mít vyučování v pátek 26. října 2007 odpoledne od 14 hodin v místnosti  A 4 v prvním patře auly. Přednáší  Doc. Jiří Rychtera (oborová didaktika chemie).

V pátek  2. listopadu 2007 se vyučování nekoná. V pátek 9. listopadu 2007 bude učit Prof. Martin Bílek, v pátek 16. listopadu 2007 Doc. Jiří Rychtera a v pátek 23. listopadu 2007 Prof. Karel Kolář. Vyučování se koná v 1. patře DFJP (učebna 02013 (DB) nad bufetem.

 V pátek 30. listopadu 2007 bude vyučování v Pardubicích ! Přednáší Ing. Lidmila Hyšplerová, CSc společně pro chemickou sekci 9. i 10. běhu. V pátek  7. prosince 2007 přednáší opět v Pardubicích Prof. Ing. Karel Kolář, CSc a teprve v pátek 14. prosince 2007 bude poslední výuka v budově pedagogické fakulty v Hradci Králové, na katedře chemie (společně Doc. Rychtera a PaedDr. Ivan Holý).

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Ekonomická sekce 10. běhu bude mít vyučování v pátek 2. listopadu 2007 ve čtvrtém patře dopravní fakulty. Přednáší Doc. Ing. Václav Cempírek.

Dne  9. listopadu 2007 přednáší pro ekonomickou sekci Dr. Pavla Lejsková v místnosti  DA 02004 (dříve P 11).

Dne 16. listopadu 2007 přednáší opět Doc. Ing. Václav Cempírek v učebně DA 03003 v budově DFJP.

Další výuka bude až v pátek 7. prosince 2007 (Doc. Cempírek).

Standardní doba začátku vyučování je od 14, 15 hod.

Oborová didaktika pro posluchače z filozofické fakulty se koná v sobotu 29. listopadu 2008  od 9,00 do 16,00 hod.

Sraz na filozofické fakultě v 8,50 hod. - 12. patro, č. 12035.