Důležitá upozornění pro všechny běhy

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Protože vznikají časté potíže s identifikací došlých plateb, odevzdávejte paní sekretářce Soudné osobně xeroxové kopie dokladů o zaplacení. Z dokladů musí být jasné jméno odesílatele.

_____________________________________________________________________

Pokud se vyskytnou nějaké mimořádné případy opozdilých studentů (zahraniční stáže, dlouhotrvající nemoc apod.), adresujte kabinetu pedagogického studia vysvětlující dopis se žádostí o povolení dokončení studia.

Poplatky musíte v takovém případě adresovat na účet 13. běhu !!

_____________________________________________________________________

Pokud bude mít kdokoli z DPS zájem, přistoupit k závěrečným zkouškám a k obhajobě své písemné závěrečné práce, musí se přihlásit ke zkoušce na tiskopisu, který je součástí této internetové stránky.

 _____________________________________________________________________

POZOR !!! Důležité upozornění pro studenty 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10.  běhu DPS, kteří nemají ještě ukončené studium.

Z čistě technických důvodů je nutno zavést pro všechny opozdilce následující opatření: Kromě toho, že musí mít studenti, kteří přistoupí k závěrečným zkouškám, uzavřeny všechny zkoušky a zápočty a musí mít zaplaceny všechny splátky vložného, bude nutno vybírat poplatek za vyzkoušení u závěrečných zkoušek, protože finanční záležitosti jednotlivých běhů licenčního studia musí být vždy do určitého termínu uzavřeny. Studenti, kteří budou ještě v době složení závěrečné zkoušky řádnými studenty UPa, budou platit poplatek 400,-Kč, externisté a absolventi VŠ poplatek 600,-Kč. Poplatky budou placeny na účet třináctého běhu DPS. Toto opatření platí pro frekventanty 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. běhu bez výjimky. Frekventantů  10. až 13. běhu se toto opatření zatím vůbec netýká.

Nové přihlášky ke studiu posílejte teď již výhradně na Filozofickou fakultu UPa (Prof. Karel Rýdl).

Studenti přihlášení na chemickou fakultu UPa (až do 13. běhu) dostudují již na chemické fakultě. Jejich studium musí však být ukončeno nejpozději do konce dubna 2011.