Zaměření

ZAMĚŘENÍ

vědecko-výzkumné činnosti

Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

na léta 2014 – 2020

 

 

 

 

Hlavní téma

 

Zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniků zejména chemického a potravinářského průmyslu implementací procesního managementu jako předpoklad pro tvorbu přínosů podniků k rozvoji společnosti a regionů

 

Specifikace

Zaměření výzkumné práce zahrnuje především oblasti zvyšování výkonnosti podniků se zaměřením na:

 • Tržně orientovaný procesní management podniků operujících na B2B trzích jako prostředek zvyšování konkurenceschopnosti podniků, řízení vztahů se zákazníky, zvyšování hodnoty pro zákazníky v hodnotové síti.
   
 • Integrovaný management kvality, environmentu a bezpečnosti.
   
 • Supply Chain Management.
   
 • Vnitropodnikový management v průmyslových podnicích, zejména chemického průmyslu (řízení po linii výkonů, útvarů a procesů, strategické řízení nákladů, řízení environmentálních nákladů).
   
 • Finanční management v průmyslových podnicích, zejména chemického průmyslu.

Katedra během let rozvinula spolupráci s řadou vysokých škol v České republice i v zahraničí (v USA, Německu, Velké Británii, Slovensku, Polsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Finsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajině, Rusku a v dalších zemích).