Vedení

Vedení

Katedry ekonomiky a managementu

chemického a potravinářského průmyslu

 

 prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc. – vedoucí katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 3. np, místnost č. 03018

telefon +420 46 603 6516, e-mail: hana.lostakova@upce.cz

 

doc. Ing. Lenka Branská, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 3. np, místnost č. 03023

telefon +420 46 603 6178, e-mail: lenka.branska@upce.cz

   

Ing. Zuzana Pecinová, Ph.D. – tajemnice katedry

Umístění: Pardubice, Stavařov 97, budova KG, 2. np, místnost č. 02018

telefon +420 46 603 6298, e-mail: zuzana.pecinova@upce.cz