Servisní a poradenská činnost

Servisní a poradenská činnost

Katedry ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu

 

·        Strategický management průmyslových podniků

    - definice vize podniku

    - strategická analýza podniku

    - analýza výkonnosti podniku

    - tvorba základních strategií podniku

·         Marketingový management

    - metodika marketingového výzkum

    - zpracování komplexní strategické marketingové analýzy tržního prostředí a pozice podniku v něm (analýza makroprostředí a rámcové situace na trhu, analýza zákazníků, segmentace trhu, analýza konkurence)

    - formulace marketingové strategie a taktiky

    - systém řízení vztahů se zákazníky (CRM) a 1-to-1 marketing

    - řízení spokojenosti a loajality zákazníků

·        Logistický management

    - analýza logistického systému podniku

    - Supply Chain Management

    - uplatnění moderních metod řízení toků v podniku

·        Podnikové finance

    - úvěrový management

    - krátkodobé financování

    - vztahy s bankami

    - finanční plánování

·        Právní problematika

    - občanské právo

    - obchodní právo

    - pracovní právo

·        Účetnictví

     - manažerské účetnictví

    - environmentální účetnictví

    - účetnictví udržitelného rozvoje

    - systémy environmentálního managementu

·        Management kvality

    - tvorba systémů řízení kvality

    - operativní management kvality

·       Řízení chemických výrob

·        Personální management

    - získávání pracovníků

    - výběr pracovníků

    - hodnocení pracovníků

·        Manažerské rozhodování

    - vícekriteriální rozhodování

    - rozhodování v nejistotě a s rizikem

    - rozhodování v konfliktních situacích

    - optimalizační a simulační modely