Spolupráce s ostatními institucemi – národními i mezinárodními

  • Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Katedra Farmaceutické botaniky a ekologie, Katedra anorganické a organické chemie)
  • Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
  • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Oddelenie biochemickej farmakológie
  • Lékařská fakulta v Hradci Králové (Ústav hygieny a preventivního lékařství)
  • Lékařská fakulta Univerzity Tübingen, Německo
  • Interní klinika – Kardiologické oddělení, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice
  • Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice