Výzkumné zaměření

  • Proteomika, epitopové mapování
  • Identifikace/detekce biomarkerů (neurodegenerativní, nádorová aj. onemocnění)
  • Enzymové a afinitní elektrochemické biosenzory
  • Imobilizované enzymové systémy pro kontrolovanou fragmentaci proteinů, glykosaminoglykanů
  • Imobilizované enzymové systémy pro modifikace proteinů (fosforylace, defosforylace), lipidů
  • Povrchová modifikace nanovlákenných materiálů enzymy pro medicínské aplikace
  • Biofunkcionalizace nanomateriálů
  • Povrchová modifikace magnetických materiálů pro mikrofluidní aplikace a separace buněk
  • Afinitní magnetické separace ve vsádkovém a mikrofluidním uspořádání