Výuka

Pracovníci skupiny imunochemie zajišťují výuku povinných a povinně-volitených předmětů v rámci bakalářského studia oborů „Zdravotní laborant“, „Klinická biologie a chemie“ a „Hodnocení a analýza potravin“ a v rámci magisterského studia oborů „Bioanalytik“, „Analýza biologických materiálů“ a inženýrského studia „Hodnocení a analýza potravin“.
 • Imunologie
 • Imunoanalytické vyšetřovací metody
 • Laboratorní metody v imunologii
 • Imunochemie
 • Klinická imunologie
 • Imunochemické metody
 • Pokroky v analýze biologických materiálů
 • Základy proteomiky
 • Transfuzní lékařství
 • Speciální laboratoře z hematologie a transfuzního lékařství
 • Obecná a potravinářská biochemie
 • Fyziologie výživy a hygiena potravin
Samozřejmostí je vedení bakalářských a diplomových prací a výzkum v rámci postgraduálního studia.