Spolupráce s ostatními institucemi – národními i mezinárodními

V rámci výzkumných aktivit spolupracuje skupina imunochemie s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR Praha, Ústavem analytické chemie AV ČR, Brno, Univerzitou obrany, Lékařskou fakultou UK, Hradec Králové, 1. Lékařskou fakultou UK, Praha nebo firmami Contipro Pharma, a.s., Dolní Dobrouč či ELMARCO, s.r.o. v Liberci. V rámci mezinárodní spolupráce dlouhodobě trvá spolupráce s týmem prof. J.-L. Viovyho (Institute Curie, Paris, Francie), prof. J. Kutterem (DTU, Copenhagen, Dánsko), a dalšími institucemi v rámci projektů EU, jako jsou Institut Pasteur (Paris, Francie), firma Diagnoswiss (Lausane, Švýcarsko), Moravian Biotechnology (Brno, ČR), Univerzita Paris-Sud (Paris, Francie), Univerzita Stockholm (Stockholm, Švédsko), Institut Català de Nanociencia i Nanotecnologia (ICN, Barcelona, Španělsko), Institute of Molecular Biology and Biotechnology, University of Crete (Heraclion, Kréta, Řecko) a další.