Významné projekty

Pracovníci skupiny imunochemie se podílí/podíleli na řešení projektů financovaných Grantovou agenturou ČR (GAČR), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvem zdravotnictví (MZ), Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Technickou agenturou ČR (TAČR), Evropskou unií (EU) – projekty evropských strukturálních fondů, rámcové programy EU.
Z rámcových programů EU byly úspěšně řešeny projekty:
  • NeuroTas (Microfluidic Total Analysis System for the Early Diagnostic of Neurodegenerative Disorders) – 2007 – 2010
  • CAMiNEMS (Integrated Micro-Nano-Opto Fluidic systems for high-content diagnosis and studies of rare cancer cells) – 2009 – 2012
  • NADINE (NAnosystems for the early DIagnosis of NEurodegenerative Diseases) – 2010 – 2015
  • LOVE-FOOD (Love wave fully integrated Lab-on-chip platform for food pathogen detection) – 2012 – 2016
V současně době začalo řešení dalšího projektu financovaného EU, a to v programu Horizon 2020 s názvem LoveFood2Market (A portable MicroNanoBioSystem and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument) – 2016 – 2019
Z projektů financovaných Grantovou agenturou ČR je řešen projekt zaměření na včasnou diagnostiku ovariálního karcinomu pomocí detekce několika nádorových markerů současně - Vývoj ultrasensitivní imunomagnetické metody s kvantovými tečkami pro simultánní elektrochemickou detekci nádorových markerů – 2015 – 2017
Z projektů MPO byl úspěšně řešen projekt s názvem Využití nanovlákenných membrán pro řízené uvolňování aktivních látek – 2009 – 2012
Z projektů MŠMT, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly řešeny dva projekty zaměřené na inovaci studijních programů a na vzdělávání - Inovace studijních programů "Speciální chemicko-biologické obory" na Univerzitě Pardubice (2009 – 2012) a Škola molekulárních biotechnologií – Lékařské nanobiotechnologie (2012 – 2015)