Laboratorní vybavení

Laboratoře imunochemie, ve kterých probíhá výuka nebo výzkum, jsou plně vybaveny nezbytnými přístroji pro analýzy proteinů, tedy UV/VIS spektrofotometry pro měření vzorků ve standartních kyvetách s termostatovaným kyvetovým prostorem pro temperaci vzorků - Peltierův nástavec (Libra S22, Biochrom, Thermofisher), UV/VIS spektrofotometrem pro měření v malých objemech (Biophotometr Eppendorf s nanokyvetou Hellma, Německo) a spektrofotometry pro měření v mikrotitračních destičkách. Pro mikrofluidní aplikace je laboratoř vybavena pumpami s kontrolovaným průtokem (Fluigent, Francie). Samozřejmé je vybavení pro analýzy proteinů  - elektroforetická sestava pro separaci a blotting vč. denzitometrické stanice s CCD kamerou, zařízení pro izoelektrickou fokusaci (Bio-Rad, USA), potenciostaty pro elektrochemické analýzy (PalmSens a EmStat, Palm Instruments, Holandsko), vakuový koncentrátor, nízkotlaký kapalinový chromatograf (Bio-Rad, USA), vysokotlaký kapalinový chromatograf - Summit® HPLC System: Quartenary Gradient HPLC Pump, Autosampler, Photodiode Array Detector,  Fluorescence Detector, Thermostated Column Compartment (Dionex Corporation, Sunnyvale, CA, USA), na Katedře analytické chemie k dispozici MALDI LTQ Orbitrap XL (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA) a další drobné laboratorní přístroje.