Vedení

Vedoucí katedry:
prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
Tel.: 46 603 7710
e-mail: alexander.cegan@upce.cz
 
Zástupce vedoucího katedry:
Doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
Tel.: 46 603 7714
e-mail: roman.kandar@upce.cz
 
Sekretariát:
Galina Černá
Tel.: 46 603 7701
e-mail: galina.cerna@upce.cz
 
Tajemník katedry:
Doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Tel.: 46 603 7707
e-mail: tomas.rousar@upce.cz