Profil absolventa

V rámci uvedeného studijního programu jsou realizovány dva tříleté bakalářské obory a jeden navazující dvouletý magisterský obor.

Bakalářské studijní obory:

Zdravotní laborant - akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - absolventi získávají statut samostatného pracovníka ve zdravotnictví

Klinická biologie a chemie - akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Magisterský studijní obor:

Analýza biologických materiálů - navazující magisterské studium po bakalářském studiu Klinická biologie a chemie. Studium akreditované pod ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Bioanalytik - akreditovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - absolventi získávají statut samostatného pracovníka ve zdravotnictví

Informační letáky jednotlivých oborů:

Klinická biologie a chemie

Zdravotní laborant

Analýza biologických materiálů

Bioanalytik

Možnosti uplatnění absolventů:

  • v oblasti tzv. laboratorní medicíny tj. v laboratořích nemocnic, poliklinik, transfúzních a hygienických stanic, veterinárních ústavů, v analytických, kontrolních a referenčních laboratořích hygienických stanic, veterinárních ústavů, zařízeních pro výrobu biopreparátů a léčiv, v kriminalistických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných ústavech, laboratořích Akademie věd a v dalších institucích provádějících analýzy biologických materiálů při testování různých látek, léků, reagencií, geneticky modifikovaných organismů.
  • v oblasti přípravy a výroby primárních reagencií pro diagnostické soupravy, ověřování jejich kvality, také vývoj a vyhledávání nových diagnostických postupů a metod.
  • práce ve farmaceutickém i kosmetickém průmyslu při vývoji nových preparátů, výrobků, ověřování jejich kvality a účinků, zdravotní nezávadnosti.
  • při vývoji a výrobě vakcín a autovakcín a dalších bioaktivních látek. 
  • z oblasti instrumentální analýzy ve spojení s analýzou biologických materiálů mohou absolventi uplatnit i v oboru toxikologie, analýzy životního prostředí (voda, vzduch, půda), ale i v potravinářském průmyslu např. při ověřování kvality potravin i jejich výchozích surovin, kontrola nezávadnosti potravinářských výrobků, jejich deklarovaného složení, příp. průkaz geneticky modifikovaných potravin, surovin.