Seznam zaměstnanců

Akademičtí pracovníci:
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
E-mail: Zuzana.Bilkova@upce.cz
tel.: 466 037 700, 466 037 797
Konzultační hodiny: pátek 11:00 - 12:00, v pátek od 11:00 - 12:00 nebo kdykoliv po domluvě mailem

Ing. Iveta Brožková, Ph.D.
E-mail: Iveta.Brozkova@upce.cz
tel.: 466 037 720, 466 037 713
Konzultační hodiny: středa 9:00 - 11:00

Mgr. Lenka Brůčková, Ph.D.
E-mail: Lenka.Bruckova@upce.cz
tel.: 466 037 738, 466 037 792
Konzultační hodiny: pondělí 12.00 - 14.00, pátek 09.00 - 11.00, po předchozí domluvě

prof. Ing. Alexander Čegan, CSc.
E-mail: Alexander.Cegan@upce.cz
tel.: 466 037 710, 466 037 787
Konzultační hodiny: pondělí 8,30- 17,00, čtvrtek 8,30- 17,00, po dohodě na alexander.cegan@upce.cz

RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
E-mail: Olga.Heidingsfeld@upce.cz
tel.: 466 037 779

doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
E-mail: Roman.Kandar@upce.cz
tel.: 466 037 714, 466 037 410, 466 037 775, 466 037 780, 466 037 784, 466 037 785
Konzultační hodiny: pátek 9:00 - 11:00

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
E-mail: Lucie.Korecka@upce.cz
tel.: 466 037 711, 466 037 274, 466 037 796
Konzultační hodiny: pondělí 10 - 15 hod, čtvrtek 8 - 12 hod, případně v jiné dny po předchozí domluvě

RNDr. Karel Královec, Ph.D.
E-mail: Karel.Kralovec@upce.cz
tel.: 466 037 755, 466 037 738, 466 037 764, 466 037 786
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

RNDr. Petra Mosio, Ph.D.
E-mail: Petra.Mosio@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: úterý 9-14 h, středa 9-14 h

Ing. Petra Moťková, Ph.D.
E-mail: Petra.Motkova@upce.cz
tel.: 466 037 703
Konzultační hodiny: pondělí 9:00-12:00, středa 13:00-15:00, konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky

MUDr. Vladimíra Nováková Mužáková, Ph.D.
E-mail: Vladimira.NovakovaMuzakova@upce.cz
tel.: 466 037 712
Konzultační hodiny: úterý 9:00 - 11:00 hod.

Ing. Marcela Pejchalová, Ph.D.
E-mail: Marcela.Pejchalova@upce.cz
tel.: 466 037 763, 466 037 772, 466 037 773, 466 037 798
Konzultační hodiny: pondělí 9:00 - 11:00, konzultační hodiny kdykoliv po předchozí domluvě e-mailem

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
E-mail: Tomas.Rousar@upce.cz
tel.: 466 037 707, 466 037 717, 466 037 757, 466 037 771, 466 037 777
Konzultační hodiny: pátek 10:00 - 12:00, Vždy - po předchozí domluvě e-mailem nebo telefonicky.

Mgr. Marcela Slováková, Ph.D.
E-mail: Marcela.Slovakova@upce.cz
tel.: 466 037 721, 466 037 794
Konzultační hodiny: vždy po dohodě, denně 12 - 15

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D.
E-mail: Lucie.Stribrna@upce.cz
tel.: 466 037 766
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě emailem.

Ing. David Šilha, Ph.D.
E-mail: David.Silha@upce.cz
tel.: 466 037 765, 466 037 769, 466 037 713
Konzultační hodiny: úterý 9:00-11:00, čtvrtek 13:00-15:00, Vždy po předchozí domluvě e-mailem

Mgr. Šárka Štěpánková, Ph.D.
E-mail: Sarka.Stepankova@upce.cz
tel.: 466 037 708, 466 037 783
Konzultační hodiny: konzultace po předchozí domluvě

RNDr. Markéta Vydržalová, Ph.D.
E-mail: Marketa.Vydrzalova@upce.cz
tel.: 466 037 709, 466 037 411
Konzultační hodiny: úterý 9 - 14 hod, středa 9 - 14 hod

doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.
E-mail: Jarmila.Vytrasova@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: úterý 14 -16, jinak kdykoliv po předchozí domluvě pomocí e-mailu

Pracovníci pro vědu a výzkum:
Mgr. Michaela Čadková
E-mail: Michaela.Cadkova@upce.cz
tel.:

Mgr. Lenka Hromádková
E-mail: Lenka.Hromadkova@upce.cz
tel.:

Mgr. Pavla Krulišová
E-mail: Pavla.Krulisova@upce.cz
tel.: 466 037 793

Mgr. Rudolf Kupčík
E-mail: Rudolf.Kupcik@upce.cz
tel.:

Ing. Martina Špryncová
E-mail: Martina.Spryncova@upce.cz
tel.:

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
E-mail: Zuzana.Svobodova@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: Po domluvě emailem

Mgr. Katarína Vorčáková, Ph.D.
E-mail: Katarina.Vorcakova@upce.cz
tel.: 466 037 704, 466 037 783
Konzultační hodiny: Po predchádzajúcej dohode

Mgr. Martina Hauschke, Ph.D.
E-mail: Martina.Hauschke@upce.cz
tel.:

Administrativní a techničtí pracovníci
Ing. Galina Černá
E-mail: Galina.Cerna@upce.cz
tel.: 466 037 701

Bc. Ivana Fousová
E-mail: Ivana.Fousova@upce.cz
tel.: 466 037 738, 466 037 764
• laborantka buněčné laboratoře

Jana Haláková
E-mail: Jana.Halakova@upce.cz
tel.: 466 037 706, 466 037 761, 466 037 776, 466 037 716
• laborantka obecné a klinické mikrobiologie

Drahomíra Hofmanová
E-mail: Drahomira.Hofmanova@upce.cz
tel.: 466 037 716, 466 037 776
• laborantka potravinářské mikrobiologie

Jana Kňavová
E-mail: Jana.Knavova@upce.cz
tel.: 466 037 792
• laborantka imunologie a imunochemie

Věra Marečková
E-mail: Vera.Mareckova@upce.cz
tel.: 466 037 716

Gabriela Šefčíková
E-mail: Gabriela.Sefcikova@upce.cz
tel.: 466 037 782
• laborantka klinické biochemie

Externisté:
MUDr. Petr Baláž
E-mail: Petr.Balaz@upce.cz
tel.:
Konzultační hodiny: středa 14:00 - 15:00, na Odd. soudního lékařství, Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice

PharmDr. Antonín Libra, Ph.D.
E-mail: Antonin.Libra@upce.cz
tel.:

prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.
E-mail: Ivan.Miksik@upce.cz
tel.:
www: http://analyt.natureblink.com

Mgr. Vojtěch Vejvoda, Ph.D.
E-mail: Vojtech.Vejvoda@upce.cz
tel.: