Zaměření

Skupina agrochemická

vedoucí skupiny:
doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc. Lidé - Intranet UPa
členové skupiny:
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Ph.D. studenti:
 
Ing. Petr Hermann
Ing. Stanislav Šustek
technická pracovnice: Olga Erbenová
 
zaměření skupiny:
 • výzkum hnojiv s řízeným uvolňováním živin
 • biodegradabilní hydrogely jako nosiče živin a regulátory půdní vláhy
 • agrochemické rozbory
 • studium chování různých forem živin v půdním prostředí
 • kontrola kvality anorganických produktů
 • vývoj metod pro anorganickou analýzu
 • studium vlastností chelatačních ionexů

Skupina anorganických pigmentů 

vedoucí skupiny: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D. Lidé - Intranet UPa
členové skupiny: Ing. Petr Bělina, Ph.D.
Ing. Žaneta Dohnalová, Ph.D.
Ing. Nataliia Oleksandrivna Gorodylova, Ph.D.
Ing. Jana Luxová, Ph.D.
Ph.D. studenti:
Ing. Aneta Burkovičová 
Ing. Blanka Hablovičová
Ing. Lucie Karolová
Ing. Kateřina Těšitelová 
technická pracovnice: Lenka Tilgnerová
 
zaměření skupiny:
 • základní výzkum reakcí vedoucích k pigmentům různých typů
 • vývoj nových vysokoteplotních pigmentů pro aplikace v keramice, antikorozních, speciálních, ekologicky nezávadných pigmentů
 • studium rozkladných reakcí surovin pro výrobu pigmentů
 • hodnocení a charakterizace pigmentů a práškových materiálů z hlediska barevných vlastností, jejich aplikačních možností (komerční keramické glazury a organické pojivové systémy) a termické stability
Úspěchy studentů skupiny anorganických pigmentů

Skupina kalorimetrická

vedoucí skupiny:  doc. Ing. Pavla Honcová, Ph.D. Lidé - Intranet UPa
členové skupiny:
Ing. Petr Košťál, Ph.D.
Ing. Galina Sádovská, Ph.D.
Ph.D. studenti: Ing. Radim Pilař
 
 
zaměření skupiny:
 • studium procesů srážení a krystalizace kalorimetrickými metodami
 • studium rozpustnosti anorganických materiálů
 • stanovení tepelné kapacity pevných a kapalných látek
 • využití kalorimetrických metod v lékařství a farmacii
 • studium chování nekrystalických materiálů
 • reologie vysoko viskózních materiálů