Laboratoř termické analýzy

 

vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

telefon: 466037185

e-mail: petra.sulcova@upce.cz

Nabízené služby:

Simultánní měření TG a DTA křivek vzorků na přístrojích jupiter STA 449/C/6/F (teplotní rozsah 25 - 1650 °C, rychlost ohřevu 0,1 - 20 °C/min, možnost měření v inertní atmosféře).

Požadavky na zákazníka:

Poskytnutí základních informací o původu, chemickém složení a vlastnostech zkoušeného vzorku (nesmí být výbušný).

Minimální množství vzorku pro TG a DTA 1g, pro žárovou křivku 10g.

Dohoda o způsobu provedení zkoušek.