Odborné konzultace

 

  • vysokoteplotní způsoby přípravy anorganických pigmentů a polykrystalických látek, jejich charakterizace a vlastnosti
  • technologie anorganických výrob, zejména průmyslových hnojiv, pigmentů, plniv a keramických materiálů
  • problematika krystalizace a srážení z roztoků, termodynamika a kinetika chemických reakcí, využití kalorimetrických metod při studiu technologicky významných procesů
  • příprava a vlastnosti chalkogenidových skel
  • analýza anorganických látek a jejich stanovení v různých typech materiálů