Viskozita a kinetické jevy ve sklotvorných systémech

Projekt GAČR 16-10562S (2016-2018): 

Řešitel:

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

Řešitelský kolektiv: 

Ing. Jaroslav Barták, Ph.D., Ing. Jana Shánělová, Ph.D., Ing. Roman Svoboda, Ph.D. (Katedra fyzikální chemie) 

Ing. Petr Košťál, Ph.D. (Katedra anorganické technologie) 

 

Viskozitní chování podchlazené sklotvorné kapaliny do značné míry kineticky ovlivňuje jednak tendenci ke krystalizaci, ale také vitrifikaci a související strukturní relaxaci. Nedávné studie ukázaly, že teplotní závislost rychosti růstu krystalů v podchlazených sklotvorných kapalinách mohou být méně výrazné než teplotní závislost viskozity (zejména pro oxidy a organické molekulární systémy). Jedním z cílů projektu je rozšířit bázi experimentálch dat o chalkogenidové systémy (růst krystalů sledovaný mikroskopickými technikami) a v kombinaci s pokročilou analýzou kalorimetrických dat nukleačně-růsových procesů přispět k vysvětlení popsaného chování. Dalším důležitým cílem projektu je studium procesu vitrifikace a strukturní relaxace v závislosti na tepelné historii s ohledem na viskozitní vlastnosti podchlazené sklotvorné kapaliny. Lze očekávat, že poznatky z tohoto výzkumného projektu přispějí k dokonalejšímu řízení procesu krystalizace a vitrifikace v podchlazených sklotvorných kapalinách, což má velký význam.