Testování predikčních možností popisu fyzikálního stárnutí nekrystalických materiálů

Projekt GA ČR 104/07/P106 (2007-2009)

Řešitelka: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

 

Projekt byl zaměřen na možnosti předpovědi dlouhodobého chování nekrystalických materiálů z krátkodobých testů. Studium fyzikálního stárnutí bylo soustředěno na sledování objemových a entalpických změn pomocí dilatometrie a kalorimetrie, ale také nových možností ultra-fast mikrokalorimetrie.