Reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace amorfních materiálů pro záznam informace

Projekt GA ČR 106/11/1152 (2011-2015)

Řešitel: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (Katedra fyzikální chemie)

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

 

Cílem projektu je podrobné studium procesů reverzibilní krystalizace a strukturní relaxace, které má význam pro hlubší porozumění mechanismu záznamu informace v paměťových médiích a dlouhodobé uchovávání zapsaných dat. Výsledky budou publikovány v kvalitních impaktovaných časopisech.