Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály (ReAdMat)

Projekt reg. č. CZ.1.07/2.3.00/20.0254 (2012-2014)

Garant: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. (Katedra obecné a anorganické chemie)

Člen řešitelského týmu: Ing. Petr Košťál, Ph.D.

 

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj vědeckovýzkumného týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích. Pro dosažení cílů projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit.

 

http://projekty.upce.cz/readmat/index.html