Progresivní technologie propelentů

Projekt TA ČR TA3-0697 (2013 – 2015)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

 

Účastníky projektu jsou EXPLOSIA, a.s. Pardubice (příjemce podpory) a Univerzita Pardubice (další účastník).Při řešení projektu budou vyvinuty nové úpravy a formy sloučenin plnících funkci tlumiče plamene ve složení jednosložkových bezdýmných prachů. Zvýšením jejich hydrofobních vlastností dojde ke zkrácení výrobního cyklu eliminací rizikové a ekonomicky náročné operace vakuového sušení a tedy k následné minimalizaci ekologické zátěže, která zapracování tlumičů plamene do bezdýmných prachů dosud doprovází. Nové vlastnosti používaných sloučenin umožní také zvýšení užitných parametrů bezdýmných prachů používaných v mnoha moderních zbraňových systémech malých, středních i velkých ráží a rozšíří tak možnosti jejich uplatnění nejen v nových výkonných systémech, ale také v oblasti bezpečnostních systémů automobilového průmyslu.