Nové oxidické materiály s lanthanoidy

Projekt GA ČR 104/08/0289 (2008-2010)

Řešitelka: doc. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

 

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj nových termicky a chemicky stabilních oxidických sloučenin lanthanoidů, u nichž budou ověřovány laboratorní podmínky syntézy. Produkty budou identifikovány chemicky, analyzovány strukturně a testovány pro různé speciální aplikace. U nejzajímavějších produktů budou laboratorní podmínky syntézy modifikovány na čtvrtprovozní tak, aby byly realizovatelné v technologické praxi.