Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu

Projekt MPO  FT-TA4/074 (2007-2010)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

 

Na řešení projektu se podílely SYNPO, a.s. Pardubice (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice a Gumárny Zubří, a.s. Projekt se zabývá laboratorním výzkumem podmínek přípravy nových, netradičních typů nanokompozitních materiálů na bázi montmorillonitických jílů a metod pro hodnocení jejich vlastností. Vyvíjené nanokompozity naleznou uplatnění zejména při zvyšování kvality gumárenských výrobků určených pro automobilový a obranný průmysl. Vzhledem k cílovým aplikacím se očekává, že vyvinuté nanokompozitní systémy budou mít výrazně zlepšené bariérové vlastnosti,  rozměrovou stálost, nižší hořlavost a vyšší odolnost vůči rozpouštědlům, tepelnému namáhání a proti šíření trhliny. Výzkumné práce byly zaměřeny zejména na čištění a modifikaci přírodních jílů, dispergační proces a  na studium vlivu modifikujících látek na konečné vlastnosti nanokompozitů.