Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb (InEnMat)

Projekt reg. č. CZ.1.07./2.2.00/28.0266 (2011-2014)

Garant: Ing. M. Ferjenčík, Ph.D. (Ústav energetických materiálů)

Členka řešitelského týmu: Ing. Pavla Honcová, Ph.D.

 

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Ústav energetických materiálů

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

 

Projekt je zaměřen na inovaci předmětů oboru energetických materiálů a jejich hlubší propojení, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín oboru mezi sebou i s jinými obory a aby uváděly do nových trendů a možností aplikací.

 

http://projekty.upce.cz/inenmat/info.html