Hnojiva s pozvolnou účinností živin pro agroenviromentální hospodaření

Projekt MPO FT-TA/037 (2004-2008)

Spoluřešitel: doc. Ing. Ladislav Svoboda, CSc.

 

Na řešení projektu se podílely Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Ústí nad Labem (nositel projektu a příjemce dotace), Univerzita Pardubice, Zemědělská Univerzita v Praze a Lovochemie, a.s. Lovosice (spolupříjemci). Projekt se zabývá vývojem a provozním odzkoušením technologie výroby cenově dostupných hnojiv s pozvolným uvolňováním živin, zejména dusíku. Navržená technologie by měla umožnit výrobu hnojiv využitelných v oblastech se zpřísněným režimem pro používání hnojiv a na půdách se sníženou schopností zadržování aplikovaných živin. Používání tohoto typu hnojiv by mělo přispěvek k ekologizaci i zefektivnění procesu výživy rostlin.